Det kan du gøre, hvis naboens træ generer dig

Naboens skyggende træ er en klassisk nabostrid. Det er også en af dem, der kræver mest diplomati, for loven giver ikke mange muligheder for at fjerne generende træer.

“Min nabo nægter at fælde to birketræer, som skygger for hele min baghave. Derfor skal de dø! Men hvordan gør jeg det – jeg ønsker jo bare en stille og rolig død for dem, uden at det er åbenlyst, at jeg har haft en finger med i spillet.”

Eksemplet er taget fra nettet, og der findes mange lignende rundtomkring. Skygge fra naboens træer er kilde til mange voldsomme nabokonflikter, for loven giver ikke mange muligheder for at kræve træer fjernet. Kun hvis træet rækker over skel, giver enkelte regler dig ret til at beskære de invaderende grene, og der kan være lokale regler fastsat af grundejerforeningen. Men generelt har naboen ret til sit træ. Med andre ord: Her skal du på diplomatisk arbejde.

Læs også: Haven i bjergene

Center for Konfliktløsning mægler i præcis den type situationer, og de forklarer, at det handler om at begynde at tale sammen, før konflikten spidser til.

“Det er lettere at løse problemer, når man i øvrigt kan tale sammen og har et godt naboskab. Hvis man først henvender sig, når vreden har hobet sig op, bliver det svært at holde en tone, der ikke trapper konflikten op,” siger Jesper Bastholm Munk, der er underviser og mægler hos Center for Konfliktløsning.

Undgå at pege fingre

En klassisk fejl er at tale om alt det, der er galt inde hos naboen, for eksempel at haven ligner et vildnis. Det kan få naboen til at gå i forsvarsposition og give igen med samme mønt, og så kører konflikten.

Ifølge Jesper Bastholm Munk bør man i stedet forklare naboen, hvordan man selv er påvirket af situationen. Invitér fx naboen ind til kaffe på terrassen, mens der er skygge. Ofte kan man tale sig frem til alternative løsninger som at betale for at få naboens træ fjernet og sammen plante et nyt og mindre skyggende træ.

Så stort er problemet

Ifølge en Bolius-undersøgelse føler hver 10. boligejer sig generet af naboens træer, og skyggende træer ligger på en tredjeplads over ting, vi føler os generet af hos naboen. Det er en af de
hyppigste årsager til henvendelser til Foreningen af Hegnsyn i Danmark, der dog sjældent kan gribe ind i sagerne.

Her kan du få sagen behandlet

Er der tale om træer i skel, kan du tage fat i dit lokale hegnssyn. Drejer det sig om træer længere inde på naboens grund, som skygger for en betydelig del af
din have i mindst tre timer om dagen, kan du anlægge en civil retssag med påstanden om, at det, der i juridisk forstand kaldes den naboretlige tåle
grænse, er overskredet.

3 trin til en løsning

1. Tal med naboen om problemet. Forklar sagen set fra din side, og invitér naboen til at se, hvordan det ser ud fra din have. Foreslå evt. at betale for et nyt, mindre træ.

2. Kan I ikke blive enige, kan du kontakte en konfliktmægler. Center for Konfliktløsning kan henvise til en mægler.

3. Hvis generne fra træet er meget voldsomme, kan du anlægge civil retssag, hvor det er dig, der har bevisbyrden. Det er dog blevet lettere at få medhold de senere år.

Læs også: Højsæson for nabostridigheder: Drop det lilla træværk og undgå hegnstvister

 

Tekst  Susanne Sayers

Foto  Bolius