En brumbasse der ikke vidste, den ikke kunne flyve

Det kan de dog heldigvis og i denne tid flyver den ene brumbasse efter den anden rundt i haven og leder efter et sted at flytte ind.

Danske humlebier, eller brumbasse, er i tilbagegang, presset af mangel på gode og sunde levesteder. De trives ikke i det konventionelle landbrug, der præges af monokulturer og sprøjtegifte.

Den gode nyhed er, at du kan hjælpe dem ved at lave din have til en giftfri grøn oase og måske endda bygge en redekasse. De kan til gengæld hjælpe dig med en udmærket bestøvning af bærbuske, frugttræer, krydderurter og bælgplanter. De hjælper samtidig også vilde planter med bedre frøsætning.

I en koloni kan der være mellem 50 og 400 humlebier, afhængig af hvilken art, der er tale om.

Honningbier og humlebier kan godt bo side om side – de vil konkurrere om føden – men da humlebierne kan flyve ved lavere temperaturer, udnytter de blot de tidlige og sene flyvetider.

Humlebier kan stikke, men stikker hellere af. De dør dog ikke af at stikke, som honningbier gør. Uanset er det bedst ikke at forstyrre dem, eller træde på dem.

Læs også: 3 hurtige i haven i maj

Du kan skabe en inviterende grøn oase med blomster og bolig

I haven kan du i denne tid se en befrugtet humlebidronning på udkig efter en sted at starte kolonien op. Hun er vågnet fra sit vinterhi, og først når hun har fundet et passende hjem går hun i blomsterne. Men så er der også fart på. Hun besøger op til 6000 blomster om dagen den første tid. På disse ture er det vigtigt, at hun ikke bliver kold, hun kan derfor godt lide varme blomster. Samtidig er det godt, hvis hun ikke skal flyve for langt.

brumbasse

Den grønne oase

Det er vigtigt, at du ikke bruger sprøjtegift i haven, hvor insektmidler, også kaldet pesticider, utilsigtet kan slå humlebier og andre nyttedyr ihjel eller gøre dem syge. Nogle typer myregift kan gøre, at bier der udsættes for det, ikke kan finde hjem til deres bo igen. Også ukrudtsmidler kan indeholde stoffer der gør dyr og insekter syge og det kan begrænse antallet af vilde blomster, som humlebierne er så glade for. I det hele taget får du bare en have i sundere balance, hvis du dropper kemikalierne.

Læs også: Guide til dit nye liv som frøsamler: Klar, parat, frø!

Blomsterne og bierne

Humlebierne er afhængige af blomster, så sørg for at plant arter med forskellig blomstringstid – fra det tidligste forår til sent på sommeren. Så er haven også smuk længere. I det tidlige forår, hvor der kan være mangel på føde, er fx krokus og juleroser eftertragtede.

Ligesom honningbierne, er humlebier glade for en masse forskellige blomsterfamilier, det gælder blandt andet roser, kurvblomster, læbeblomster, maskeblomster, ærteblomster, ranunkler.

Større grupper af den samme art er bedst. Det koster nemlig energi hver gang bierne skifter blomstertype, da den lige skal finde ud af hvordan den nye blomst bedst gribes an.

Det er også en fordel at lade vilde blomster gro frit og at lade mælkebøtterne stå – de kan være en rigtig god tidlig næringskilde. 

Bierne og bolig

Byg en redekasse eller flere og indret den godt. Du kan finde vejledninger til hvordan på internettet. Den skal også placeres rigtigt – humlebierne skal kunne regulere temperaturen helt fra nattefrosten i det tidlige forår til højsommeren med op til 30°C i skyggen.

Den skal helst stå 3 meter fra græs, der slås og på en plet, der vender mod syd eller sydøst, i halv- eller helskygge, for eksempel under et træ eller op ad en hæk.

God fornøjelse med foråret og humlebierne.

Læs også: Bekæmp dræbersnegle NU – inden de lægger æg

 

Om Giftfri Have
Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag initiativet Giftfri Have. Formålet er at motivere haveejerne til at droppe giften i haven og dermed spare grundvand, natur og mennesker for påvirkning fra omkring 30 tons sprøjtegift om året.

6000 haver over hele landet er indtil videre tilmeldt.

Læs mere på giftfri-have.dk, se Giftfri Have Danmarkskort og find os på Facebook.

Tekst  Johannes Schjelde, Miljøbiolog i Danmarks Naturfredningsforening

Foto  Pixabay