Hvis verden var perfekt, havde alle et egetræ i haven. Udover at være en æstetisk nydelse, er træet en omsorgsfuld hjælper for dyr, planter og grundvand.

Men det er ikke alle haver, der er lige egnede til at huse et egetræ. Træet bliver ofte ganske stort, og derfor kræver det som regel en stor have, hvis der skal være symmetri mellem hus og træer.

Egen vokser hurtigt og bliver i løbet af blot 20 år mellem ti og 12 meter højt. Træet kan stynes og holdes nede i et passende omfang, så du selv og kommende op mod 20 generationer kan få glæde af træet.

Egen kan blive helt op mod tusinde år men er først rigtig gammel efter 4-500 år, hvor den langsomt begynder at forfalde. Det gradvise forfald gør træet til et perfekt levested for dyr, der ikke er glade for at flytte til nye steder.

Læs også: Styning af træer

Et livets træ

Akkurat lige som vi mennesker rynkes, bliver egens bark mere og mere rynket med tiden, og det giver mange gode gemmesteder for en masse smådyr. Egetræet bliver på den måde biodiversitetens konge, fordi den rummer en mangfoldighed af dyr, planter og svampe. Et egetræ kan let være vært for mere end 1000 forskellige arter som biller, edderkopper, sommerfugle, myrer, et væld af insekter og larver.

Også mosser og over 50 svampearter, heriblandt den velsmagende spisesvamp Karl Johan, gæster og beboer egetræet i kortere eller længere perioder. Om vinteren og i det tidlige forår vil mejser, træløbere og fuglekonger afsøge de fleste huller og gemmesteder i egen for at finde tilstrækkelig med føde.

En langsom kæmpe

Egetræet har en dyb pælerod og masser af siderødder, så det står fast i storm og blæst. Det trækker desuden vand op fra dybe niveauer i jorden og er dermed med til at holde grunden tør.

Egen kan vokse på al slags jord og kan fint tilpasse sig et mildere fremtidigt klima. Egetræet spreder sig naturligt med en meter om året og ville derfor endnu ikke være kommet til Danmark, hvis det ikke havde været for de forskellige dyr, der har hjulpet det på vej. Blandt andet skovskaden, der graver agern ned i depoter, kan meget vel glemme dem, og på den måde har træet kunne sprede sig.

I dag udgør egetræet cirka 10 procent af skovens træer i Danmark.

Læs også: Inviter bier hjem i din have

Egen som lynafleder

Et gammelt ordsprog siger “Drej fra ege og søg mod bøge”. Det er kloge ord, der fortæller, at hvis det lyner, skal man søge væk fra egen, fordi lyn ofte slår ned i egetræet. Det gør det blandt andet, fordi egen har et stort vandindhold. Guderne Zeus, Jupiter og Thor er ifølge fortællingerne af samme grund knyttet til egetræet.

Tekst  Thomas Neumann

Foto  Danmarks Naturfredningsforening