Vil du gerne have flere dyr og mere fugleliv i haven? Så er det vigtigt at give dyrene et lunt sted at hvile og spise. Det får de, hvis du planter træer.

Mange mennesker sætter pris på træer i haven. Og dyrene elsker de gemmesteder, det ekstra læ og lune klima, de mange redepladser og det store spisekammer, der opstår, når en have består af andet end stauder og krukkeplanter. Kort sagt – træer betyder godt fugleliv i haven.

Man kan indvende, at træer ofte bliver for store i haven. Men det er værd at huske, at inden træet er blevet for stort, er der ofte gået 15-25 år – og i de år har træet forsødet tilværelsen for både store og små havebeboere.

Læs også: Læg forårsløg i græsplænen

Når træet begynder at fylde og skygge for meget, er det en smal sag at skære det ned. Og plante et nyt træ. Der er i øvrigt ingen grund til at plante store træer som birk, bøg og ahorn.

Træsorter

Der er mange mindre træer, som er nemmere at håndtere.

Kigger du efter træer, der ender i størrelsen tre-seks meter, er der virkelig meget at vælge mellem.

Beslut roligt at plante et eller flere træer af følgende slægter:

Røn (Sorbus er det botaniske navn)

Tjørn (Crataegus)

Bærmispel (Amelanchier)

Paradisæble (Malus).

Det er alle plantefamilier med mange nemme og smukke træer, der alt efter sortsnavnet kan fås i moderate størrelser. Sortsnavnet er det helt præcise navn for en plante, så man ved hvor stor den bliver, hvornår den blomstrer, hvilken farve løvet har osv. Disse sorter egner sig godt til at skabe fugleliv i haven.

Læs også: Skoven er den allerbedste legeplads

Prøv lidt vintergrønt

De nævnte træer er alle sammen løvfældende – altså taber de bladene i oktober-november. Vil du have et særligt aktivt fugleliv i haven, kan du vælge at plante stedsegrønne træer og buske. Her er der læ og ly også i vintertiden, der er noget kønt at kigge på i den mørke tid; og træerne dækker for en grim eller uheldig udsigt hele året.

Libanon-ceder, Cedrus libani ’Atlantica Glauca’ er et af de attraktive stedsegrønne træer. Det er et forholdsvis hurtigt voksende træ, der altid vækker opmærksomhed med sine gråblå nåle og skulpturelle form.

Andre stedsegrønne træer er Taks, Taxus og cypres, Chamaecyparis lawsoniana ’Ivonne’ med gulgrønne bladspidser. Cypresser kan blive meget høje træer, men ’Ivonne’ stopper højdevæksten ved seks-otte meter.

Har du ikke plads til stedsegrønne træer i haven, kan flere af de vintergrønne plantes på en række og klippes, så de danner en stedsegrøn hæk. Her er der utallige redemuligheder for havens fugle.

Vidste du at

Alle planter har et navn på dansk og på latin? Vil du vide helt præcist, hvilket træ du køber, skal du gå efter et træ med et sortsnavn – det er altid skrevet med anførselstegn. Eks.: Paradisæble ‘Hyslop’ hedder botanisk set: Malus hybrid ‘Hyslop’ og bliver et træ på fire-seks meter, med hvid-rosa blomster i maj, orange småæbler i september og flotte høstfarver.

Tekst  Laila Sølager, Planteskoleringen

Foto  Laila Sølager, Planteskoleringen