Gør som Allan Clausen på Hegnstrup uden for Slangerup og træk sommerfugle til din have med de rigtige planter, vand og variation.

De danske sommerfugle er i drastisk tilbagegang. Af vores oprindelige 77 arter er flere uddøde her i Danmark, og en stor del af resten er truet.

Det skyldes blandt andet, at vi dyrker landet uhyre effektivt. Danmark er sammen med Bangladesh det mest opdyrkede land i verden, og det har ødelagt sommerfuglenes levesteder. Men vores haver kan blive vigtige fristeder for dem, hvis vi giver de smukke insekter gode betingelser.

Stor kålsommerfugl

Sommerfugle kan lide varme

De fleste dagsommerfugle sætter pris på, at der ikke er for koldt. En sydvendt, lun plet i haven, hvor der er læ, er god til mange sommerfuglearter. Sandet jord holder godt på varmen. Er jorden leret, kan du blande den op med noget sand, kalk og grus og lægge nogle store, mørke sten ud. Når solen skinner, bliver stenene varme, og det gør dem til gode hvilesteder for sommerfuglene.

Læs også: Nyhed! Søde småfugle fra Kay Bojesen

Krydderurter er gode sommerfugleplanter

De tørre, varme bede er gode levesteder for krydderurter, og dem sætter sommerfuglene også stor pris på, så du kan let kombinere krydderurtebedet med et sommerfuglebed. TIMIAN, LAVENDEL, MERIAN, HJULKRONE OG SALVIE er nogle af de krydderurter, som får blomster med masser af nektar, og det er vigtigt for sommerfuglene. Plant gerne i større grupper, så duften af nektar bliver stærk.

Salvie

Den kendte SOMMERFUGLEBUSK har ikke sit navn for ingenting, sommerfuglene er vilde med den. Mange af vores vilde grøftekants- og overdrevsblomster er også det rene slaraffenland for sommerfugle, f.eks. SLANGEHOVED, BLÅTHAT OG TIDSEL.

Klip ikke græsset for lavt. Hvis du hæver klippehøjden, bliver der plads til blomstrende hvidkløver og andre blomster i plænen, og det kan mange sommerfugle godt lide.

Lad et hjørne af græsplænen være i fred, så græsset kan gro højt og blomsterne komme til. ROSA, LILLA ELLER VIOLETTE PLANTER ER SÆRLIGT POPULÆRE blandt sommerfugle.

Mange af planterne tiltrækker også svirrefluer, og deres larver kan æde f.eks. bladlus, så du får biologisk bekæmpelse med i herligheden.

Flere sommerfugle tiltrækkes når haven er indrettet til det

Læs også: Bekæmp dræbersnegle NU – inden de lægger æg

Lang sæson

Først og sidst på året er det småt med planter, som kan give næring til sommerfuglene, så tænk gerne i planter, som kan blomstre fra tidligt forår til sent efterår. Har du grøntsager som KÅL, JULESALAT OG PORRE, så lad nogle af dem få lov at blomstre. De giver også nektar.

Har du frugttræer i haven, så Lad noget af nedfaldsfrugten blive liggende. De overmodne frugters søde, gærede saft er guf for sommerfuglene.

Vand og variation er vigtigt

Tænk på at skabe en have med så varieret et liv som muligt. Buske som pil giver pollen i det tidlige forår, hule træer skaber overvintringsmuligheder for sommerfuglene. Nogle solrige pletter med langt græs og brændenælder kan give føde til sommerfuglelarverne af bl.a. nældens takvinge. Hav gerne et lille sumpet område med noget vand. Sommerfugle har brug for vand som alle andre levende væsner, men rent postevand får de ikke meget ud af. De skal have de næringssalte, som er i den våde jord.

Nektar

Ingen gift

Sidst, men ikke mindst: INGEN GIFT. Gødning i store mængder er heller ikke godt, det ødelægger forholdene for mange nektarrige blomsterplanter, som holder af mager jord.

Læs også: Lav dit eget fuglefoderhus

Tekst  Susanne Sayers

Foto  Thomas Matis, Luigi Chiesa, Kurt Stüber, Thomas Bresson m.fl.