Nabostridigheder opstår nemt, når man i forårsmånederne skal til at gøre have, hæk og bed klar

Foråret pibler frem alle vegne, og inden længe summer haverne af liv, når alt skal gøres klar til forår og sommer. Et træ skal fældes, et bed udvides og en terrasse laves om.

Måske er der også planer om en ny carport eller sammen med naboen at udskifte hæk eller hegn. Og her skal man som grundejer passe lidt på, for der er ingen garanti for, at det gamle hegn stod korrekt i forhold til den gældende skellinie. Kan man derfor ikke umiddelbart genfinde synlige skelmærker, vil det i mange tilfælde være en god ide at få skellet afmærket på ny, således at det nye hegn kommer til at stå korrekt i forhold til ejendomsgrænsen.

Læs også: Det kan du gøre, hvis du lider under røgen fra din nabos brændeovn

Alene mistanken om, at den nye hæk ikke følger ejendomsgrænsen, kan være årsag til at det gode naboskab forsvinder. Og er man ude i, at plante en ny hæk, eller opsætte et nyt hegn, så er , fremfor efterfølgende at skulle flytte hæk eller hegn til den korrekte linie.

Fakta:

Afmærkning af skellinien mellem 2 ejendomme må kun foretages af en praktiserende landinspektør med beskikkelse.

Arbejdet omfatter undersøgelse af ejendomsforholdende, herunder gamle måloplysninger.

Når et skel markeres i marken, har landinspektøren pligt til at orientere naboerne om afsætningen.

Læs også: Læg forårsløg i græsplænen

Tekst  Per Christian Nielsen, Landinspektør og Mediator, LIFA A/S

Foto  Hotblack