Må naboens træer skygge i min have?

Spørgsmål: Må naboens træer skygge i min have?

Vi bor i et villa-hus på 29. år.

Da vi flyttede ind, havde vi juletræer i baghaven, men da området blev udstykket til boligområde, lod man en række træer blive stående op mod skel. I dag har man fældet træerne, pånær ud for vores grund.

Det er en stædig gammel rad ude fra landet, som ikke vil af med træerne, men da alle de andre fældede, opstammede han sine træer, så han kan få morgensol. Vi har ingen sol fra kl 17.

Træerne er i dag ca. 25 m høje og står så tæt, at det halve af dem er visnet og halvdødt og der er flere af dem som hælder mere og mere, desværre over mod os. Naboen bliver tosset når vi spørger ind til træerne, men jeg mener, de er så faretruende, at de bør fældes. Hvad kan man gøre? – jeg har snakket med forsikringen, men de siger man først kan gøre noget når skaden er sket ?..

Mvh

Lars-Jørn Østergaard

Læs også: Frøformering af Primula

Svar

I det omfang, at træerne ikke har en hegnsfunktion, dvs. at de medvirker til at sikre en rimelig privatsfære for de berørte ejendomme, skærmer imod indbliksgener mm., falder de ikke ind under hegnslovens regler, men står som enkeltstående træer på en parcelhusgrund. Dermed kan påtale overfor træerne kun ske gennem civilretligt søgsmål.

Der findes eksempler på domme, hvor en nabo er blevet pålagt at fælde et træ, men der skal vægtige argumenter til. Er der umiddelbart en stor risiko for, at træet kan vælte hvis der kommer en storm og i denne forbindelse forvolde skade på ting eller personer, hænger det ind over skel, eller opstår der f.eks. ved løvfald meget store gener for naboen, kan en fældning ved dom komme på tale.

At naboen efter jeres opfattelse er en stædig gammel rad, tæller ikke som argument.

Med venlig hilsen

Per Christian Nielsen, LIFA A/S
Landinspektør

Lifa Logo

Læs også: Deleøkonomi med naboerne

Har du et spørgsmål til Villaeksperterne, kan du skrive det til [email protected]

Tekst  Per Christian Nielsen, Landinspektør LIFA A/S

Foto  Ciarita