Må du tisse op ad hækken ind mod naboen?

Søren Ryge har fortalt, at han gør det. Altså tisser i haven. Men må du egentlig frit tisse, hvor du vil i din have? Få svaret her fra Bolius.

Det siger loven

Tisser du op ad hækken mod naboen, kan du i ekstreme tilfælde bringe dig på kant med disse regler:

Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse:

“Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år”.

Læs også: Læg forårsløg i græsplænen

Hegnsloven § 26 om at beskadige et fælleshegn:

“Beskadiger en grundejer hegnet mod nabogrunden eller undlader at udføre et ham påhvilende vedligeholdelsesarbejde, derunder nødvendig renholdelse, eller at træffe de i § 19, stk. 8, påbudte beskyttelsesforanstaltninger, kan hegnsynet efter naboens begæring ved kendelse pålægge den pågældende inden en nærmere fastsat frist at udbedre skaden eller udføre det manglende arbejde”.

Der er ingen love eller regler, der forbyder dig at lade vandet på din egen grund. Dermed kan du altså frit tisse i blomsterbedet eller op ad dit og naboens fælleshegn.

Du kan dog komme i problemer, hvis din nabo på den anden side af hækken føler sig krænket. Det vil i så fald være Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse, du kommer på kant med.

LÆS OGSÅ: Må du gå nøgen rundt i haven?

Er tis i haven blufærdighedskrænkende?

Det er ikke hverdagskost for politiet, at naboer rager uklare, fordi en af parterne tisser på den anden side af hækken. Og der skal sandsynligvis være tale om, at du blotter de ædlere dele for naboen, før du risikerer en bøde for din handling.

Paragraffen om blufærdighedskrænkelse anvendes nemlig mest ved grovere forhold, og for at blive dømt, skal det kunne bevises, at du vidste eller burde have vidst, at din opførsel var krænkende for andre.

Langt de fleste sager, hvor naboer ikke er helt enige om anstændighedens grænser, bliver løst med en snak over en kop kaffe.

PRØV TESTEN: Er du en god nabo?

Kan urin skade hækken?

Urin fra mennesker har faktisk en ganske god gødningsværdi, og der findes haveejere, som bruger urin i haven for at få tingene til at gro bedre.

Derfor er der ikke så stor sandsynlighed for, at hækken tager skade. Dog indeholder urin en forholdsvis stærk koncentration af kvælstof. Du kan derfor risikere gule, afsvedne pletter i hækken, hvis du vælger at tisse det samme sted hver gang.

LÆS OGSÅ: Kan hundetis give visne pletter på græsplænen?