Spørgsmål angående niveauforskel til naboens grund

Kære Villaeksperter!

Vi bor på en såkaldt koteletgrund. Sidste sommer fik vi udvidet bredden af vores ca. 30 meter lange indkørsel, idet den i visse tilfælde var ret smal (f.eks. til lastbiler).

Niveauet af vores indkørsel er lavere end niveauet af de to nabogrunde. Mod den ene af nabogrundene fik vi i vores indkørsel, fjernet al jorden ind til skellet. På grund af niveauforskellen ligger vores indkørsel i skellet nu ca. 40-50 cm lavere end nabogrunden.

Idet jordvæggen i skellet er omtrent lodret, begynder jorden at falde ned (men det kan vi jo let fjerne med en skovl). Har vi juridisk set gjort noget forkert. Vi har ingen korrespondance med naboen.

Med venlig hilsen

Elisabeth

Læs også: Thomas Uhrskov klumme: Hils på din nabo

Svar

Korrespondance med naboen er i flere sammenhænge en meget vigtig ting, specielt når man berører ”fælles bestanddele”, herunder f.eks. skellet og eventuel beplantning i eller omkring dette.

Som jeg forstår dit spørgsmål, er det jeres ejendom der har foretaget en afgravning. Dermed er det også jeres ejendom, der på egen grund skal sikre, at jorden ikke skrider. Samtidig skal der stadig være mulighed for etablering af hegn eller hegnsbeplantning i skel, dvs. Jeres regulering og anlæg skal afsluttes i passende afstand til skel.

I langt de fleste tilfælde vil det være muligt, at etablere en lav plantestensmur, samtidig med at koteletbenet har en rimelig bredde – også til færdsel med større køretøjer.

Med venlig hilsen

Per Christian Nielsen, Landinspektør LIFA A/S

Lifa Logo

Læs også: Kunstgræs i stedet for mos?

Har du et spørgsmål til Villaeksperterne, kan du skrive det til [email protected]