Vores skelpæl er forsvundet – hvad gør vi?

Spørgsmål vedrørende manglende skelpæl mellem 2 grunde

Kære Eksperter
Vi er i den situation, at vores nabo har fjernet skelpælen.
Da vi købte huset og havde gennemgang med de tidligere ejere, fortalte de, at naboen havde fjernet skelpælen pga af en nabostrid, men at hækken stod i skel. Vi tænkte, vi er nye naboer, dermed ny/anden situation.
Nu vil vi gerne have sat stakit op i skel – hvordan finder vi ud af hvor skel går, da naboen uden aftale med os, har rykket hækken op!!
Håber I kan hjælpe.
Med venlig hilsen
B. Laursen

Svar

Læs også: Må naboens træer skygge i min have?

Hej B

Afmærkning af skellinien mellem 2 ejendomme må kun foretages af en praktiserende landinspektør med beskikkelse. Landinspektøren tager udgangspunkt i de for ejendommen gældende måloplysninger, og kan ud fra disse i næsten alle tilfælde måle sig frem til, hvor de enkelte skelpunkter har været. Hermed kan landinspektøren også med stor præcision genafsætte punktet.

Hvis den gamle hæk ikke har stået i den korrekte skellinie, kan der være behov for at gennemføre en berigtigelse efter reglerne om hævd, inden skellet kan afmærkes. Landinspektøren kan redegøre nærmere for dette i den konkrete situation.

Vigtigheden af at få afmærket den korrekte skellinie inden man planter en ny hæk eller rejser et hegn bør påpeges med alvor, da en forkert placering af hæk eller hegn kan medføre berettiget krav om flytning af samme samt i øvrigt være medvirkende til en begyndende nabokonflikt. En forkert placering kan dermed være forbundet med meget store omkostninger.

Med venlig hilsen

Per Chr. Nielsen
Landinspektør

Lifa Logo

Læs også: Flexbolig: Højt til himlen og langt til naboerne

Har du et spørgsmål til Villaeksperterne, kan du skrive det til [email protected]

Tekst  Villaeksperter

Foto  LIFA A/S