Som haveejer kan du gøre miljøet en tjeneste ved at lave et regnvandsbed og udnytte regnvandet, i stedet for at lede det direkte i kloakken.

Som bonus kan du i mange tilfælde få en belønning på op til 23.000 kroner – og ikke mindst en smukkere have.

Overfyldte kloakker og oversvømmede kældre er både et tilbagevendende og voksende problem i Danmark. Derfor er det en rigtig god ide, hvis haveejerne begynder at anlægge flere regnbede og grønne tage og samle deres regnvand i tønder i stedet for at lede det ud i kloakken.

Ved at udnytte himlens dråber kan du både få en smukkere have, fordi der er mange blomster, der trives godt i regnbed, og i visse tilfælde er der tilmed en kontant belønning i vente, hvis du gør det. Mange kommuner betaler nemlig dele af tilslutningsbidraget tilbage, hvis du laver nedsivning på din grund.

 

For ejendomme, der kun afleder spildevand og ikke tag- og overfladevand, reduceres bidraget med op til 60 procent. Beløbet varierer fra kommune til kommune, men ligger i 2013 på omkring 23.000 kroner. Det beløb vil i de fleste tilfælde kunne dække en stor del af selve nedsivningsløsningen, men du skal regne med at bruge flere penge på flotte sten, planter og overløb.

Regnvandsbed

Læs også: Nye træer skal komme af sig selv

morgenstjernestar

Saml vandet i en tønde

Et regnbed er den smukke løsning, men der findes flere måder at udnytte regnvandet på. Du kan for eksempel opsamle regnen i en regntønde eller tank og dermed få gratis vand til at vande haven med.

Regnvandstønden stilles ved nedløbsrøret, og hvis du sætter en “vandtyv” på, løber der kun vand i beholderen, indtil den er fyldt. Der skal altid låg på en regnvandstønde. Dels på grund af sikkerheden hvis man har mindre børn, dels for at undgå at dyr som for eksempel katte falder i. Et låg forhindrer også blade, blomster og andet, der kan få vandet til at rådne, i at falde i tønden.

Under alle omstændigheder bør tønden tømmes jævnligt, så vandet er frisk.

Men selv med et låg, kan der ryge mange bakterier med ned fra tag til tønde, og derfor gælder det som hovedregel, at man kun skal bruge vandet fra tønden til de grøntsager, som man koger, og så selvfølgelig også til alle de planter i haven, der ikke skal spises.

Flere gode løsninger

Du kan også ændre belægningen i din indkørsel, så vandet nemmere kan sive ned.

Og terrassen kan også bruges til nedsivning: Vælg fliser som vandet kan sive ned igennem – eller tag nogle af fliserne op og plant lave planter mellem fliserne.

Endelig kan du lægge et grønt tag på huset eller carporten. Med den type tag vil en stor del af det vand, der falder, blive holdt tilbage og fordampe i stedet for at løbe ned i kloakken.

Overløbsløsning

Før du går i gang

Du skal have en nedsivningstilladelse fra kommunen. Det gælder uanset, om du vil søge om at få penge tilbage eller ej.

Din kloak skal afproppes af en autoriseret kloakmester.

Der skal være to meter fra nedsivningsstedet til naboskellet og fem meter til dit eget hus, hvis det har kælder.

Regn ud hvor store regnmængder du kan forvente. Det gør du ud fra hvor stor en tagflade, du har. Som tommelfingerregel skal der to kvadratmeter regnbed til pr. 100 kvadratmeter. Hvis ikke du selv kan regne det ud, kan du alliere dig med kloakmesteren.

Husk at lave et overløb fra regnbedet. Hvis du har god plads i haven, kan det bare være en forsænkning hen til en vold.

Du kan også vælge at lave overløb til en faskine.

Læs også: En havedam er som et kinderæg

Lav en nedsivningstest

Før du går i gang med at anlægge et regnbed eller en anden regnvandsløsning, kan det være en god ide at lave en nedsivningstest, så du har styr på, hvor meget din jord kan suge.

Grav et hul på et spadestiks bredde og dybde. Det vil sige 20 x 30 x 40 cm.

Fyld hullet med vand og hold det fyldt i en halv time. Derved mættes jorden med vand.

Vent i 24 timer og aflæs så hvor meget, vandstanden er faldet.

Den skal minimum være faldet, så vandet står 15 cm under hullets kant. Står det højere, er jorden i din have uegnet til regnbed.

Et regnbed skal placeres i den lavtliggende ende af haven, så vandet fra taget kan løbe derned.

Læs også: Claus Dalbys haveklub

Tekst  jette Damgaard

Foto  Kaare Smith, Søren Hansen, Ann Lilja, Florainfo