De senere år har flere og flere haveejere fundet ud af, at et havebassin skaber stemning og liv. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan man anlægger vand i haven. Hvis man skal nå den optimale oplevelse, bør man søge råd og vejledning.

Da min kone Marianne og jeg besluttede, at vi ville have et havebassin i vores helt nye have, lavede vi en plan, hvorefter vi kontaktede et firma med speciale i havebassiner.

Læs også: Plant jordbær i august og høst flere bær

Start med en tegning af dit havebassin

”Først skal man lave en plantegning over dammen og måle, hvor mange kvadratmeter bassinfolie der skal bruges. Når hullet er gravet, skal man huske at fjerne sten og lægge et tyndt lag grus inden man anbringer et fiberunderlag. Derefter lægges folie og bruger man en folie på 1 mm tykkelse, har det en kvalitet som holder. Når folien er lagt ud, skal man anbringe en kantmåtte hele vejen rundt om bassinet. Her kan planterne gro fast. Det er ikke en god ide at bruge klyner. Fugle og fisk vil hakke og bide i det, og det giver dårlig vandkvalitet.

Som alternativ til folie, kan man også købe færdige formstøbte bassiner og fordelen er, at det tager meget mindre tid at anlægge sin havedam ved brug af et færdigstøbt bassin. Der findes mange forskellige typer og størrelser af færdigstøbte bassiner.

Havebassin

Lille bæk

Den opgravede jord fra hullet i haven brugte vi til at lave en bæk med et fald på 10- 12 % over et bugtende løb på cirka 9 meter. Allerede før min kone og jeg gik i gang med arbejdet med bassinet, havde vi indsamlet sten i alle størrelser fra 20 cm til ca. 50 cm og med en vægt fra 10 til 50 kg. Bassinet blev på 3 gange 4 meter og med en dybde på 110 cm på det dybeste sted. Med plads til cirka 5000 liter vand.

Læs også: Lækker laks til pålæg

Efter råd fra bassin-firmaet valgte vi en Vortex 10 000 pumpe og et trykfilter Bioclear 15 000 med indbygget UV-C filter med en 36 Wat pære. UV filteret fungerer på den måde, at vandet fra pumpen ledes forbi det elektrisk ultraviolette lysrør og når bakterier og alger passerer forbi, bliver de dræbt eller gjort sterile af lyskilden.

Efter at bassinfolien var på plads, var næste trin i anlægsarbejdet påfyldning af vand med vandslangen. Det tog cirka to timer at fylde cirka 5000 liter vand i bassinet. Vi lod derefter vandet stå natten over, således at folien kunne “sætte” sig rigtigt godt. Vi sørgede for, at alle kabler var skjult i jorden, og nemt kunne trækkes retur Et bassin ser mest naturligt ud, hvis al teknik er gemt. Næste dag gik vi i gang med en finpudsning med afskæring af overflødig folie, samt anbringelse af natursten hele vejen rundt om bassinet.

Havebassin 

Plantningen

Derefter kom vi til anbringelse af vandplanter. De blev for de flestes vedkommende anbragt i netpotter med speciel dam-ler beregnet for vandbassin. Vi havde indkøbt vandplanter i forskellige højder samt planter til udplantning på forskellige dybder. I bassinet kom der bl a. kæruld, gul moseiris, engkabbelejer, krebseklo, vandpest samt naturligvis åkander.

Langs bassinkanten anbragte vi forskellige sumpplanter, således at hele bassinet dannede et naturligt miljø. Det sidste trin ved virkeliggørelsen af vores store drøm var udsætningen af fisk i dammen. Vi udsatte 12 guldfisk, to guldsuder samt snegle (der spiser alger).

Læs også: Sådan får du let en bæredygtig have

Før vi satte de nye fisk ud i vores nye havebassin lagde vi plastikposen, hvori fiskene var transporteret fra planteskolen, på bassinets vandoverflade i cirka en halv times tid, således at temperaturen kunne blive den samme i posen som i bassinet inden udsætningen. Man skal i øvrigt sikre sig at antallet af fisk ikke bliver for stort. En tommelfingerregel er ca. en centimeter fisk pr. 10 liter vand. Desuden skal der være tilpas med planter. For få planter kan betyde et overskud af næringsstoffer og efterfølgende algeproblemer.

Havebassin

Først havde vi hældt ”Bassinstart” i bassinet. Det var med til at neutralisere klor og beskytter fiskenes sarte slimhinder. Det er vigtigt, at man sætter sig ind i vandbiologien omkring bassinet. Derfor anskaffede vi også et testsæt til at tage regelmæssige vandprøver, således at vi hele tiden kan kontrollere om vandets surhedsgrad (ph-værdi) på ca. 6,5 overholdes. Denne værdi er den mest optimale både for planter og fisk. Hvis vandets ph-værdi skal justeres, kan man med fordel anvende produktet PH-kontrol.

Vi installerede fire små lamper i den lille bæk, samt to spot i selve bassinet og disse lamper er med til at give en helt særlig stemning efter mørkets frembrud.

Læs også: 10 tips til den perfekte græsplæne

Bassinet virker

Adskillige frøer havde allerede et par måneder efter bygning af vores havebassin i stort tal indtaget området i og omkring bassinet. Her er der også masser af insekter, som giver føde til fiskene. Med åkanderne og de øvrige blomster og planter i og omkring bassinet, har haven fået et helt andet smukt og hyggeligt udseende. Det er en nydelse at betragte og høre lyden af det rislende vand på dets vej fra stenbedets top til vandoverfladen, mens myggene danser i vandets overflade, der af og til brydes den røde rygfinne af en jagende guldfisk. Det giver lise til sjælen.

Havebassin

Tekst  Aage Krogsdam

Foto  Aage Krogsdam