Kampen mod havens ukrudt kan føres med mange midler, men ikke alle er lige kloge, og ikke alle lige lovlige – og helt at undgå den manuelle indsats med hakkejern og lugning kan man ikke.

Er der noget bedre, end når det alt sammen spirer og gror i haven? Er der noget bedre, end at se livet folde sig ud i stor frodighed?

Nej, men vi vil gerne selv styre al denne lyst til at slå rod og gro. Noget glæder os og andet irriterer os, for vi vil selv bestemme, hvad der skal være i vores have. Når der handler om at bekæmpe ukrudt, er det lige så vigtigt at vide, hvad man ikke skal gøre, som at vide, hvad der er godt at gøre.

Nogle vil for eksempel gerne fræse jorden, men det kan beskadige rødderne på de planter, man gerne vil have til at trives, og det kan skære ukrudtets rodnet i stykker uden at dræbe det, så resultatet bare bliver flere ukrudtsplaner.

Der er også dem, der bruger salt eller andre midler inde fra køkkenskabet, men det er ikke lovligt at bruge midler, der ikke er godkendt til ukrudtsbekæmpelse. Men hvad kan man så gøre?

Gode råd er der nok af, og de følgende bygger på Miljøstyrelsen vejledninger.

Læs også: Bliv forårsklar i haven med flotte letvægtskrukker

Dæk jorden

Bekæmp ukrudt med bunddækplanter, træflis eller halm. Når ukrudtet ikke får sollys, kan det ikke vokse. Træflis lægges under buske og træer i et 10-15 centimeter tykt lag. Halm og grov kompost kan lægges i køkkenhaven, men først når grøntsagerne er cirka 20 centimeter høje.

Lug tidligt

Det er vigtigt at fjerne ukrudt i græsplænen før det blomstrer og sætter frø. Husk: Har ukrudtet sat frø, går det ikke at lægge det på kompostdyngen. Så skal det helt væk fra haven. Husk også, at det er nemmest at luge, når det netop har regnet. Så er rødderne løsere.

Fjern rødder

Flerårigt ukrudt som skvalderkål, snerler, kvik og padderokker kan være meget generende i haven. Her er det klogest simpelthen at få gravet rødderne op. Grav og hak hyppigt, eller dæk arealet med sort plastik. Skvalderkål kan stresses, hvis det hyppigt køres over med en græsslåmaskine.

Tålmodighed

Det kan tage op til flere år at komme flerårigt rodukrudt som kvikgræs til livs – så det er bare med at blive ved.

Fej fliserne

Unge ukrudtsspirer mellem fliserne kan fjernes med en stiv kost – det bliver straks vanskeligere, når det er vokset til. Her kan et lugejern til fliser være en god hjælp.

Undgå ukrudt mellem fliser

Ukrudtet kræver kun en enkelt millimeter for at kunne titte frem i revnerne mellem fliserne, så selvom disse ligger tæt, er der god plads. Skal du have lagt ny terrasse, kan du lægge fiberdug som underlag og dermed undgå ukrudt. Jo større fliser, jo færre revner til ukrudtet.

Ukrudt 3[1]

Værd at vide om ukrudt

  • Der findes etårigt og flerårigt ukrudt – og det er den flerårige, der giver størst problemer. Fjern så vidt muligt ukrudtet, før det når at udvikle et stort rodnet.
  • Brug kemiske ukrudtsmidler med stor omtanke. Læs altid grundigt, hvad der står på etiketten og følg forskrifterne. Prioriter hensynet til miljøet over alt andet, når du vil bruge ukrudtsmidler. Når du har fjernet ukrudt, skal det rives sammen, for ellers risikerer du, at det spirer igen, specielt, hvis det er fugtigt i vejret.
  • Vælg godt håndværktøj: Lugejern, hakkejern, skuffejern, mælkebøttejern osv. Men husk, at håndlugning altid er sikrest, når du vil fjerne ukrudt tæt på den plante, du ikke vil beskadige. Så på med handsken.

“Frø af ugræs er føget over hegnet”

I sangen “Det haver så nyeligen regnet” synger man, at “frø af ugræs er føget over hegnet”. Sangen er fra 1890, da Sønderjylland var under preussisk styre, så ingen kunne være i tvivl om, hvad der i overført betydning mentes med ordet ugræs.

I direkte betydning stod ordet for det, vi i dag kalder ukrudt. Oprindeligt stammer ordet fra det tyske ord for ikke-urt: ”unkraut”, der så er blevet til ukrudt.

Man kan kort karakterisere ukrudt som planter, der gror, hvor de ikke skal gro. Dermed kan en smuk blomst som for eksempel mælkebøtten blive karakteriseret som ukrudt, når den står i haven, selv om de fleste nyder synet af en græsmark fyldt med mælkebøtter

Her får du tips til, hvordan du opnår den perfekte græsplæne.

Læs også: Rod i haven redder dyrelivet

Tekst  Kurt Balle Jensen

Foto  Getty og VoresVilla