Få efterset dit varmeanlæg med jævne mellemrum og hold løbende øje med dit varmeforbrug – så kan du skære 10-15 procent af din varmeregning.

Hører du til dem, som har skippet det årlige varmeeftersyn, fordi det ikke længere er lovpligtigt?

Det er faktisk ikke så god en idé, som det kunne lyde. De typisk 1200-1500 kroner, det koster for et varmeeftersyn, tjener nemlig hurtigt sig selv ind gennem stabil og økonomisk drift.

Jævnlige tjek af varmeanlægget sørger for, at det kører så effektivt som muligt, og det er godt for både økonomi, komfort og miljø, fortæller energirådgiver Carsten Sohl fra den uvildige instans EnergiTjenestens kontor i Midtjylland. “I dag er det meget op til den enkelte husejer, om man vil have en serviceaftale, så varmeanlægget jævnligt bliver set efter af fagmanden.

Det er dog stadig lovpligtigt med eftersyn af nogle typer gaskedler, ved jordvarme og ved varmepumper af en vis størrelse. Men uanset, om det er lovpligtigt eller ej, er det klogt jævnligt at få fagmanden til at sikre, at anlægget kører optimalt og bruger energien bedst muligt,” siger Carsten Sohl.

Læs også: Støtte til varmepumper i landdistrikterne

Få gode tips af fagmanden

Energirådgiveren anbefaler, at man samtidig selv løbende holder øje med forbruget og ikke kun nøjes med fagmandens besøg hvert eller hvert andet år: “Det kan blive dyrt ikke at holde øje med anlæg og forbrug, og der kan til gengæld spares penge ved at gøre det.

Dem, der holder øje med deres varmeforbrug og regulerer efter det, sparer 10-15 procent,” siger han og opfordrer alle husejere til at sætte sig ind i det mest basale angående deres varmeanlæg, som eksempelvis hvordan man sænker temperaturen på fremløb, og hvordan man går over til sommerluk, når det i sommerhalvåret ikke længere er nødvendigt med varme i gulvet.

Herudover lyder anbefalingen: brug fagmandens serviceeftersyn til at blive klogere. “Det er vigtigt at få et godt råd, når nu montøren er der. Man kan selvfølgelig godt aftale tid, hvor montøren kommer efter børnenes skoletid, så de kan lukke ham ind, mens man selv er på arbejde. Men så går man glip af de gode råd, så jeg vil anbefale, at man er til stede under besøget,” siger Carsten Sohl.

Læs også: Flere håndværkere har fået en grøn profil

Eksperternes bedste råd – til dig, der har…

Jordvarme

Ved jordvarme er det Miljøstyrelsen, der stiller krav om eftersyn. Her hedder det i bekendtgørelsen, at “Jordvarmeanlæggets ejer skal mindst en gang årligt lade anlægget efterse af en autoriseret VVS-installatør”, og det er præcist angivet, hvad et eftersyn skal indeholde.

Der skal være sikkerhed for, at rørene holder tæt, og: “Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet,” som det hedder i bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg. Resultatet af kontrollen skal gemmes i fem år.

Pillefyr

Loven kræver ikke fast eftersyn af pillefyr, men som ved andre varmekilder er det klogt at holde godt og grundigt øje med systemet og sørge for, at det bliver renset korrekt. Der kan være behov for at justere forbrændingen, og der er funktioner, der skal kontrolleres.

Pillefyr er godt for indeklima og miljø, og det kan være med til at give lavere varmeregning. Effekten er dog størst, hvis anlægget kører, som det skal, og derfor kan pengene til serviceeftersyn vise sig at være givet rigtig godt ud, selv om eftersynet ikke er lovpligtigt.

Oliefyr

Det er ikke længere lovpligtigt at få foretaget eftersyn af oliefyret, men det er fortsat klogt at få fagmanden til at tjekke anlægget en gang om året. I nogle tilfælde kan fagmanden se, at brænderen bør justeres, så fyret kan køre mere effektivt. I andre tilfælde er der måske tale om tilsodede kedler, så der er behov for en rensning.

Med sod i fyret bliver forbrændingen dårligere, og det går ud over varmeøkonomien. Desuden betyder det større udslip af partikler og dermed større miljøbelastning. “Fagmanden kan under et eftersyn sikre optimal drift af systemet. Derfor er det klogt at have en serviceaftale med en montør fra VVS-branchen, og der er også mange, der vælger at lave en aftale med skorstensfejeren, der jo alligevel skal komme på årlige besøg,” siger energirådgiver Carsten Sohl, EnergiTjenesten.

Varmepumpe

Alle varmepumper med mere end et kilo kølemiddel i kølekredsen skal hvert år efterses af fagmanden for fejl og mangler og for, om driften er i orden. Ved mindre varmepumper er eftersyn ikke lovpligtigt.

“Når man vælger, hvem der skal stå for det årlige eftersyn, er det selvfølgelig vigtigt, at man indgår serviceaftale med montører, der har den nødvendige erfaring og viden, og ikke med nogen, der kun sjældent installerer en varmepumpe,” siger rådgiver Carsten Sohl fra EnergiTjenesten. Den professionelle fagmand kan rådgive om, hvilken type serviceaftale der er bedst, alt efter hvilket anlæg man har.

Elvarme

Der er ikke noget lovmæssigt krav om, at man får efterset sin elvarme. Her er det i høj grad op til forbrugeren selv at være på vagt, siger EnergiTjenestens rådgiver Carsten Sohl: “Elvarme er den dyreste energiform, vi har, og derfor er det vigtigt at holde styr på den, så det ikke løber løbsk.

Det kræver blandt andet, at termostaten på den enkelte radiator virker, så det bør man løbende holde øje med,” siger den uvildige energirådgiver.

Gasfyr

Når det drejer sig om gasfyr, handler anbefalingerne om eftersyn først og fremmest om sikkerhed. Ifølge kommunikationschef i Sikkerhedsstyrelsen Mette Cramon kan gasfyr nemlig være farlige, hvis de ikke er i orden.

For gasfyr med åben forbrænding er det et lovkrav med et eftersyn hvert andet år. Det kan foretages af såvel en VVS-montører som en udsendt fra forsyningsfirmaerne, så længe vedkommende er autoriseret til det.

De fleste gasfyr i dag har dog lukket forbrænding, og her er det ikke et lovkrav med eftersyn. Det betyder dog ikke, at man skal undlade dem, mener Mette Cramon: “Vi opfordrer på det kraftigste til, at man har aftale om eftersyn mindst hvert tredje år på gasfyr med lukket forbrænding.

Det er afgørende, at anlægget er i orden. Utætheder kan medføre eksplosionsfare, og der kan være risiko for kulilteforgiftning,” siger hun og tilføjer, at danskerne er så gode til at følge anbefalingerne om regelmæssigt eftersyn, at vi herhjemme heldigvis kun har få gasulykker.

Mette Cramon minder i øvrigt om, at de transportable gasvarmere, der bruges i udestuer, kolonihaver osv., også kræver, at man husker sikkerheden. Regulatorer og slanger skal slutte tæt, og der skal være effektiv og god udluftning.

Læs også: Energimærkning er generelt ikke effektiv nok

Energitjenesten er en privat instans, som får støtte til forskellige projekter fra blandt andre Energistyrelsen, og som derfor er forpligtet til at give uvildig rådgivning om energi og om energibesparelser.

Energitjenesten udfører ikke selv serviceeftersyn, men kan rådgive om, hvordan man bedst sikrer sig stabil, økonomisk og miljørigtig drift gennem jævnlige eftersyn fra den autoriserede fagmand. Se mere på www.energitjenesten.dk

Tekst  Kurt Balle Jensen

Foto  Re-public