Overbelastet kloak kan give oversvømmet kælder. Det giver store ærgrelser og koster mange penge. Men noget kan gøres. Såkaldt permeabel belægning lader regnvandet sive igennem, og såvel regnvandsbede som adskillelse af regnvand og spildevand kan aflaste kloaksystemet.

“Nå, nu regner det igen” !

Vi sidder godt og tørt indendørs, mens regnen pisker mod ruden, og er det ikke, som om det tager til i styrke? En bekymret rynke i panden: Det er ikke godt… Nej, det er ikke godt.

Et nyt begreb er kommet til de seneste år: ekstremregn. Der er forskere, der mener, at det bliver værre de kommende år, og at det skyldes klimaændringerne. Under alle omstændigheder er der mange husejere, der oplever problemer, når himlens sluser for alvor åbner sig. Bliver kælderen nu oversvømmet? Igen?

Læs også: Skal vores terrassedør udskiftes?

Men vi kan alle selv gøre noget.

Miljøministeriet har indgået aftale med Danske Anlægsgartnere om at uddanne rådgivere i håndtering af regnvand hos private boligejere. Én af disse rådgivere er indehaver af firmaet Anlægsgartner Sparvath, Morten Sparvath Andersen i Odense, der blandt andet peger på muligheden for at adskille regnvand fra spildevand, så kloaksystemet ikke så let overbelastes.

Derudover kan man gøre noget for at lede regnvandet de rigtige steder hen: “Belægning i indkørsler og på terrasser skal som det første have fald væk fra huset. Det er altid vigtigt. Derudover kan man vælge såkaldt permeabel belægning. Det er en forholdsvis dyr løsning, men den virker,” siger Morten Sparvath.

Permeabel belægning optager regnvandet. Ordet permeabel betyder gennemtrængelig, og den specialudviklede belægning er opbygget på en måde, så vandet kan trænge igennem og dermed ned i undergrunden. Belægningen er konstrueret, så den kan klare meget store vandmængder på kort tid, og kan dermed også lade et regulært skybrud forsvinde ned i jorden under belægningen.

Når denne type belægning har så stor effekt, skyldes det typisk en kombination af huller i belægningen og en opbygning med særlige materialer, som kan optage vandet og lade det trænge igennem.

Læs også: Guide til den perfekte have

Regnvandsbede

“Som husejer kan man desuden aktivt gøre noget for at lede vandet de rigtige steder hen. Det vil sige væk fra de kloakker, der helst ikke må blive overbelastede. Med kanaler kan man lede vandet ud til et regnvandsbed, der er et forsænket bed med drænende materialer og planter, som både tåler tørre og fugtige perioder.

Man kan også blot lede vandet ud på nedsænkede arealer i græsplæner, hvor det stille og roligt kan sive ned i jorden,” siger Morten Sparvath. På Miljøministeriets kurser er han blevet klædt på til at rådgive om muligheden for at få afkoblet regnvand fra det kommunale kloaksystem. Dermed aflaster man kloaksystemet og er med til at forebygge oversvømmelser. ”Det er noget, man skal søge om, og hvis man får tilladelse, skal en kloakmester stå for afbrydelsen.

Til gengæld kan man få halvdelen af den tilslutningsafgift man har betalt, retur,” fortæller den fynske anlægsgartner. Ofte vil tilbagebetalingen af en halv tilslutningsafgift kunne betale udgiften til at koble regnvandet fra kloaksystemet. Det afhænger dog af, hvilke løsninger, der vælges for fremover til at håndtere regnvandet.

Hvis man bor i et område, hvor det kommunale system ikke kan følge med ved voldsomt regnvejr og ovenikøbet har et hus, der ligger lavt i forhold til vejens kloak, kan man med fordel få en kloakmester til at installere et højvandslukke. Et sådant lukke kan stoppe kloakvandet i at løbe baglæns og op gennem kælderafløbet ved overbelastning, når det regner kraftigt. Det sker gennem en anordning med en form for særligt slusesystem, der lader spildevand løbe ud, men forhindrer kloakvand i at løbe ind.

Sådan forbereder du dig bedst på skybrud

Som grundejer er der en række ting, du kan gøre, for at være med til at mindske presset på vores kloakker og dermed risikoen for oversvømmelser:

• Rens tagrenderne, så de kan aflede regnvandet.

• Undgå at lægge fliser og asfalt på hele din grund, da det gør nedsivning af vand sværere.

• Etabler regnvandsbede eller lignende i din have.

• Etabler en såkaldt faskine, der sørger for, at vandet hurtigt siver ned i jorden.

• Anlæg omfangsdræn (kaldes også sokkeldræn eller drænfundament) for at fjerne vand og fugt fra kældervægge.

Læs også: Per sparede 62.000 kr. med faskine

Tekst  Kurt Balle Jensen

Foto  Jesper Ray