Vi tror huset er bedre isoleret, end det er

Rigtig mange boligejere tror, at deres hus er godt isoleret, viser en ny spørgeundersøgelse, men i virkeligheden fyrer mange for gråspurvene.

Særligt på Fyn og dele af Sydjylland samt Lolland-Falster, Bornholm og dele af Sjælland er der mange boliger med et dårligt energimærke

37 procent af de danske boliger har et ener­gimærke E eller dårligere, hvilket betyder at der både bliver fyret for gråspurvene, og energiregningerne ligger i den høje ende. Men når man spørger boligejerne selv, så mener kun 13 procent, at deres hus er i dår­lig energimæssig stand. Det viser nye tal fra Dansk Byggeris Energianalyse 2017.

Læs også: Grønne investeringer i energiforbedringer bliver ved snakken

 

– Der er en tendens til, at boligejerne overvurderer, hvor god stand deres hus er i. Det gør sig også gældende, når vi taler om energiforbruget. Mange glemmer, at selv­om vinduerne er nye, så kan der sagtens gøres mere, hvis for eksempel loftet er dår­ligt isoleret, yderdøren gammel og så vi­dere, forklarer chefkonsulent i Dansk Byg­geri, Camilla Damsø Pedersen og tilføjer:

– Der er i hvert fald over 20 procentpoint af boligejerne, som ikke ved, at de fyrer for gråspurvene, og at deres næste boligpro­jekt måske burde være grønt.

Energimærket

1 million opvarmede bygninger mangler energimærke

540.000 bygninger har i dag et energimær­ke, der ranglister bygningen efter skalaen A til G, hvor A er udtryk for, at alt fra isolering til vinduer og udluftning sørger for en energieffektiv bygning, mens G er et ud­tryk for, at der bruges meget energi, og at omkostningerne til varme og el ligger i den høje ende. Cirka 200.000 bygninger har energimærket E eller dårligere, og de har dermed højt energiforbrug og høje energiregninger.

– Men der er stadig mere end én mio. opvarmede boliger, som ikke har et gyldigt energimærke, så de 200.000 bygninger med et energimærke E eller lavere er et lavt tal i forhold til, hvor mange huse der i virkelig­heden trænger til at blive ordentligt ener­girenoveret, siger Camilla Damsø Pedersen.

Læs også: Energimærkning er generelt ikke effektiv nok

Energimærkede bygninger

Næsten halvdelen af de boliger, som har et ener­gimærke E eller lavere, ligger i et af landets yderområder.

– Yderområderne er præget af, at der ligger en stor del ældre eller tomme huse, som trænger til en kærlig hånd. Det gælder fx på Lolland-Falster, Bornholm samt i Odsherred og Vordingborg, hvor mindst 50 procent af husene har det, man vil betegne som et dårligt energimærke, siger Camilla Damsø Pedersen og uddyber:

– Men også i hovedstadsområdet er der mange ældre etagebygninger, som har mellem 100 og 200 år på bagen, og de er opført uden de store krav til energieffektivitet, som vi har i dag, forklarer Camilla Damsø Pedersen.

Læs Dansk Byggeris Energianalyse 2017 her

Læs også: Vil du holde på varmen, er simple tricks ikke altid nok

Tekst  Dansk Byggeri

Foto  Dansk Byggeri