Finanslovsforslag om håndværkerfradrag uden håndværk

Dansk Byggeri roser, at regeringen foreslår en fortsættelse af håndværkerfradraget som en permanent ordning

– men håber at få strøget den mærkværdige krølle, at regeringen vil fortsætte håndværkerfradraget uden håndværk

I forbindelse med dagen fremlæggelse af Finanslovsforslaget for 2018 hæfter Dansk Byggeri sig meget naturligt ved regeringens planer om en fortsættelse af håndværksfradraget. Dansk Byggeri har undersøgt det, og danskerne har taget ordningen til sig. De ønsker en fortsættelse af ordningen som en bred frivillig ordning, hvor familierne selv bestemmer, hvad de vil bruge fradraget til.

Læs også: Når der er brug for en fagmand til opgaven

Ærgerligt at det er øremærket hjemmeservice

– Vi synes derfor, at det er ærgerligt, at regeringen vælger at øremærke håndværkerfradraget til hjemmeservice. Nu skal forslaget forhandles, og så må vi se, hvor det hele ender, når finansloven falder endelig på plads, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri. Han tilføjer:

– Det er meget positivt, at regeringen i Finanslovsforslaget anerkender, at håndværkerfradraget bør være en permanent ordning. På den måde bliver det et effektivt redskab for dansk økonomi i forhold til sort arbejde. Men hvis man fx ønsker at gøre sort arbejde hvidt, er det også klogt at tage fradrag for håndværk med i en permanent ordning, siger Lars Storr-Hansen, som således håber på, at alle gode kræfter vil samle sig om at få håndværk med.

Læs Dansk Byggeris papir om håndværkerfradragets effekt på sort arbejde

Beskedne ambitioner på infrastrukturen

Dansk Byggeri peger på, at det er vigtigt, at vi med en god økonomisk udvikling sikrer, at infrastrukturen følger med, så vi undgår trafikale flaskehalse.

– I lyset af den økonomiske vækst, som Danmark oplever, bør der være råd til både skattelettelser og en moderat vækst i de offentlige udgifter. I den forbindelse er udbygning af infrastrukturen vigtig, og det er derfor utilstrækkeligt, at der kun planlægges en nød-udvidelse af motorvejen over Fyn, siger Lars Storr-Hansen og pointerer, at der ligger en lang række projekter klar i skuffen, der har meget høj samfundsøkonomisk gevinst, som bør komme på bordet.

Læs også: Radon kan give ekstra opgaver til danske håndværkere

Billigere almene boliger

Som det allerede har været annonceret, så ønsker regeringen at afprøve andre finansieringsformer for den almene sektor. Målet er at billiggøre finansieringen ved, at staten overtager långivningen fra realkreditten.

– Det er vigtig, at vi har øje for, at den almene sektor og byggeriet af billige boliger bliver prioriteret som en vigtig forsyningsopgave i en periode, hvor der især i de større byer efterspørges billige boliger til unge, ældre og familier. I forhold til finansieringsmodeller er det vigtigste således, at byggeriet af almene boliger holder tempo, siger Lars Storr-Hansen.

Læs også: Brug hovedet før du bruger håndværkerfradraget