Skat har i årevis fejlvurderet værdien af de danske ejerboliger, og hele 41 procent er sat for højt. Det giver ekstraudgifter til tusindvis af boligejere i den forhøjet grundskyld.

Siden 2011 har Skat fejlvurderet de danske boliger. Det påvirker ejendomsskatten, fordi ejendomsvurderingen danner grundlag for, hvor høj en grundskyld boligejerne betaler.

Skatteministeriet har derfor trukket i nødbremsen og udskudt den planlagte ejendomsvurdering i 2013, til et nyt vurderingssystem er parat i 2015.

Skat har vurderet 34 procent af boligerne for lavt og hele 41 procent for højt. Det giver store ekstraudgifter for tusindvis af boligejere, men der er ikke meget, de kan gøre ved det.

Selv om Skatteministeriet har forlænget fristen for at klage over den forhøjede beskatning af grundværdien, har det vurderingsankenævn, der skal behandle klager i en række kommuner omkring København, på forhånd besluttet at lade grundværdien stå uændret – og dermed i praksis afvist boligejernes klager.

Det sker med henvisning til retsprincippet om lighed for loven. Hvis blot en eller to boligejere på en villavej klager over ejendomsvurderingen, forhindrer hensynet til, at der skal gælde ens regler for alle, at ankenævnet kan tilgodese de to klagere.

Lavere huspriser – højere skat

Ankenævnet dækker Frederiksberg, Ballerup, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Tårnby Kommuner. I de ni kommuner hævede Skat i 2011 grundværdierne for boligejerne med gennemsnitligt 46 procent.

Det skete til trods for, at boligpriserne ikke havde ændret sig siden 2009. Resultatet er en merudgift i ejendomsskat for boligejerne på cirka 15.000 kroner om året, når forhøjelsen er slået fuldt igennem.

Boligejere, som i dag betaler skat ud fra vurderingen fra 2011, får ifølge Skat automatisk nedsat ejendomsværdiskatten med 2,5 procent i 2013.

Fordi der siden 2001 har været loft over ejendomsværdiskatten, er det i praksis kun omkring fem procent af hele landets boligejere, der betaler efter 2011-vurderingen, mens resten betaler ud fra tidligere, lavere vurderinger.

Hvilken vurdering der gælder i din bolig fremgår af årsopgørelsen fra Skat, som er tilgængelig i foråret 2014.

Godtgøres med renter

Hvis vurderingen af en ejerbolig i 2015 er lavere end vurderingen i 2011, vil ejendomsværdiskatten og grundskylden blive genberegnet ud fra den lavere 2015-vurdering.

I 2015 er SKAT parat med et nyt vurderingssystem. Hvis du betaler ejendomsværdiskat og grundskyld ud fra 2011-vurderingen og 2015-vurderingen viser, at du har betalt for meget i skat, vil du automatisk få pengene tilbage. Med renter.

Hvad er grundskyld?

Grundskyld er en skat af den grund, en bolig er opført på. Grundskylden opkræves af kommunen, men værdien fastsættes af Skats ejendomsvurdering.

Grundskylden kan beregnes ud fra enten grundværdien, som er Skats vurdering af grunden, eller ud fra den såkaldte grundskatteloftværdi, som er en anslået værdi baseret på 2001-vurderingen og fremskrevet med en årlig regulerings-procent på maksimalt 7%.

Den værdi, der er lavest af de to, udgør grundskyld i den enkelte bolig.

Efter et skattestop i 2002, der fastfrøs ejendomsværdiskatten, hævede Skat grundværdierne. Grundskylden udgør derfor nu en forholdsmæssigt større del af boligudgifterne. Det betyder højere beskatning af husejerne, mens en lejlighedsejer, der deler sit grundareal med andre, slipper med moderate stigninger.

Betaler du for meget?

Hvis du vil vide, om din grundskyld er for høj, kan du finde din ejendomsskattebillet på borger.dk. I feltet Promille af grundlag ses et tal, som du sammenligner med tallene i felterne Grundværdi og Grundskatteloftværdi.

Hvis du betaler skat af grundskatteloftværdien, betaler du for meget i skat, hvis den faktiske handelsværdi af din bolig er under grundskatteloftværdien. Hvis du betaler skat af grundværdien, betaler du for meget i skat, hvis den faktiske handelsværdi er under grundværdien.