Kommunerne investerer mindre i veje og bygninger i 2018

Budgetterede anlægsudgifter i kommunerne falder med 0,2 milliarder i forhold til budgetterne for 2017

De budgetterede anlægsudgifter udgør i alt 14 milliarder kroner. i årets budget. Det kommer oven i tre år med faldende budgetterede investeringerne i kommunale bygninger, transport og infrastruktur, og det er bekymrende, mener Dansk Byggeri

Læs også: Få overblik over, hvilke kommuner der gennemfører kloakseparering

 

Danmarks Statistik har opgjort det kommunale budget, og det viser, at mens driftsudgifterne stiger, så falder anlægsudgifterne.

Udgifterne til anlæg fordeler sig med 0,9 milliarder kroner til forsyningsvirksomhederne, 3 milliarder kroner til folkeskolen og 3,9 milliarder kroner til transport og infrastruktur. Derudover har kommunerne samlet sat 3,3 milliarder kroner af til byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger samt 2,9 milliarder kroner til øvrige formål.

Anlægsudgifterne til folkeskolen udgør 21,7 procent af det samlede anlægsbudget og ligger på niveau med sidste års budget. Værre står det til med nettoanlægsudgifterne til transport og infrastruktur, som i år er faldet med 0,1 milliarder kroner i forhold til budgetterne for 2017.

Læs også: Sneglejagt, Webergrill og snak over hækken – en typisk husejer

Besparelser nu gør det dyrere i fremtiden

– Vi ser desværre igen, at vedligeholdelse af bygninger nedprioriteres i de kommunale budgetter. Skoler, daginstitutioner og andre offentlige bygninger får i mange af kommunerne lov til at stå og forfalde – eller også har man ikke mulighed for at indhente det forsømte. Og med de netop offentliggjorte budgetter for 2018 vil denne tendens til at fortsætte, siger konsulent i Dansk Byggeri Marie Josefine Riber Holt.

Kommunerne har stort behov for nybyggeri og vedligeholdelse af deres ejendomme og infrastruktur. For mens der spares på investeringerne, bliver de kommunale bygninger og veje blot dårligere og dårligere, og kommunerne skubber derved år efter år et stadigt større vedligeholdelsesefterslæb foran sig.

– Det er en udvikling, Dansk Byggeri gerne ser ændret. For selv om det på kort sigt kan være attraktivt at spare, bliver det kun dyrere i længden. Kommunerne vil stå med en endnu højere regning for større og dyre reparationer og genopretninger

Læs også: Dominoteori for husejere