Regeringens 2025-plan: Det betyder den for boligejerne

Regeringen har i 2025-plan afsat 24 milliarder kr. til ”tryghed for boligejerne” i forbindelse med nyt ejendomsvurderingssystem. Grøn check og PSO-afgift skal afskaffes og rentefradrag nedsættes.

Ifølge Bolius, har regeringen netop offentliggjort sin 2025-plan, “DK2025 – Et stærkere Danmark”, og den kan få stor betydning for de danske boligejere, hvis den – eller dele af den – gennemføres. Det afgør de politiske forhandlinger mellem regeringen og de øvrige partier i Folketinget senere.

Det er især det kommende ejendomsvurderingssystem, der i kroner og øre kan få stor indflydelse på boligejernes økonomi. I 2013 kritiserede Rigsrevisionen SKAT’s vurderinger af boligpriserne for at være for upræcise, så de danske boligejere enten betalte for meget eller for lidt i ejendomsværdiskat, og derfor fastfrøs Folketinget ejendomsværdiskatten til 2011-niveau.

Læs også: Vi kigger langt ud i fremtiden når vi køber bolig

Nogle boligejere har gennem årene betalt for meget i ejendomsværdiskat, fordi deres bolig er blevet vurderet for højt, og de skal have deres penge tilbage, mener regeringen.

I efteråret 2016 fremlægger regeringen formentlig et forslag til et nyt vurderingssystem, der skal gøre ejendomsvurderingen – og dermed ejendomsværdiskatten – mere præcis. Det nye system forventes indført i 2019.

Fordi ejendomsværdiskatten har været fastfrosset siden 2013, kan det komme til at betyde, at ejendomsværdiskatten vil stige voldsomt for de boligejere, hvis boliger er steget i værdi siden. Det kan i første omgang afbødes med penge, som regeringen har sat af.

I alt har regeringen i 2025-planen afsat 24 milliarder kroner til de to ting. 2025-planen nævner ikke noget om, at ejendomsskatterne skal sænkes, som flere partier har ønsket.

LÆS OGSÅ: Skattestop udskyder ejendomsvurderinger til 2019

Rentefradrag nedsættes

Regeringen vil også nedsætte rentefradraget. Ifølge 2025-planen skal rentefradraget nedsættes med 1 procentpoint om året fra 2021-2025. I forvejen blive rentefradraget sat ned i disse år.

Det får betydning for boligejere med boliglån. For en boligejer med renteudgifter på 100.000 kr. stiger skatten med 1.000 kr. i 2021 og 5.000 kr. i 2025.

Det lavere rentefradrag bliver især dyrt for de, der skylder meget, for de vil kunne trække færre renteudgifter fra end nu – det er typisk førstegangskøbere. I øjeblikket er renten rekordlav, og derfor har en nedsættelse mindre betydning, men stiger renten igen, bliver regningen endnu større.

Læs også: Vi kigger langt ud i fremtiden når vi køber bolig

2025-plan

Beregningerne afspejler virkningen af de enkelte reformelementer, når disse er fuldt indfasede i 2025. Beregningerne følger som udgangspunkt standardforudsætningerne i familietypemodellen, idet der dog er lagt særlige antagelser til grund for den højtlønnede funktionærfamilie, den enlige direktør, den ufaglærte HK’er, HK-parret og den enlige dagpengemodtager. Kilde: Regeringens 2025-plan, lovmodellens familietypemodel og regeringens beregninger.

Grøn check skal afskaffes

I 2010 blev den grønne check (der er et fradrag) indført som en skattefri kompensation for afgiftsforhøjelser på forbrug af energi og varer med sundhedsrisiko. Den har størst betydning for de, der tjener mindst. Tjener du mindre end 392.567 kr. om året, får du 950 kr. om året. Den grønne check er mindre, hvis du tjener over 379.900 kr. og større, hvis du tjener under 222.000 kr.

Men den grønne check skal væk i 2017, hvis det står til regeringen, der peger på, at en række grønne afgifter er nedsat eller afskaffet, og at der ”derfor ikke i samme grad som tidligere er brug for en særlig grøn kompensation”. Regeringen skønner, at et farvel til den grønne check, vil øge arbejdsudbuddet med 2.000 personer, fordi ”det øger gevinsten ved at yde en ekstra indsats”.

Læs også: Spar en formue: Forkort løbetiden på dit boliglån

PSO-afgift skal væk

I dag betaler du en såkaldt PSO-afgift over din elregning. Afgiften går især til miljøvenlig elproduktion (produktion fra vind og biomasse) og forskning og udvikling inden for el-området. PSO-afgiften er i 3. kvartal 2016 20,3 øre pr. kWh.

Men regeringen vil afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022. Det er den faktisk tvunget til, fordi EU har fundet det danske PSO-system traktatstridigt.

LÆS OGSÅ: Hvad skal du betale i grønne boligafgifter?

El, varme og vand skal være billigere

I gennemsnit betaler en gennemsnitlig dansk familie 37.000 kr. om året for el, gas, varme, drikkevand, teleydelser, afhentning af affald og rensning af spildevand.

Regeringen mener, at forsyningsområdet skal effektiviseres, så det bliver billigere for forbrugerne, og har derfor lanceret en såkaldt forsyningsstrategi. Gennemføres den, skønner regeringen, at en almindelig familie kan spare ca. 3.000 kr. om året.

LÆS OGSÅ: Så meget el, vand og varme bruger en gennemsnitsfamilie

2025-planens økonomiske betydning

Udover de direkte boligrelaterede emner indeholder regeringens 2025-plan meget andet. Fx ønsker regeringen at nedsætte bundskatten og dele af topskatten og hæve pensionsalderen.

Regeringen har lavet sin egen samlede beregning af, hvad det kommer til at betyde for forskellige typer husstande. Den kan du se herunder:

2025-planen for boligejere

– Den grønne check afskaffes fra 2017.

– Rentefradraget for beløb større end 50.000 kr. pr. person nedsættes med 1 procentpoint om året fra 2021-2025 fra 33,6 % til 28,6 %.

– PSO-afgiften afskaffes gradvist fra 2017-2022. Forbrugerne betaler i dag PSO-afgiften via elregningen.

– Forsyningssektorerne, der leverer el, gas, varme, drikkevand og teleydelser og sørger for afhentning af affald og rensning af spildevand, skal effektiviseres, så det bliver billigere for forbrugerne.

24 milliarder kr. afsættes til “tryghed for boligejerne” frem mod 2025. Pengene skal gives tilbage til de, der har betalt for meget i ejendomsskatter siden 2011 pga. forkerte ejendomsvurderinger, samt sikre “tryghed for boligejerne” ved overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem, der er på vej.

Tekst  Af journalist Kim Gregersen, Bolius

Foto  Torben Klint