Solen skinner på det nordjyske boligmarked

Selvom dagene er korte, skinner solen over det danske boligmarked

Ikke mindst i Nordjylland, går det godt. Der er prisstigninger i alle regioner, og samtidig er antallet af bolighandler foreløbig steget med cirka 12 procent på landsplan. Det smitter ifølge Dansk Byggeri positivt af på renoveringsaktiviteten

Ifølge Danmarks Statistik er priserne på ejerlejligheder det seneste år steget 7,5 procent på landsplan. Prisen på enfamiliehuse steg 4,0 procent og på sommerhuse med 3,6 procent. Samtidig har der i årets første tre kvartaler været 11,6 procent flere bolighandler end i 1-3. kvartal 2016.

Læs også: Salget af sommerhuse brager derudaf

 

Priserne stiger i alle regioner

– Udviklingen på boligmarkedet er ganske opløftende for tiden. Priserne stiger i alle regioner, og der er også langt flere handler nu end sidste år, som ellers også var et godt år, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, og uddyber:

– Flere bolighandler betyder større renoveringsaktivitet, da det typisk er omkring ejerskifte, at boligerne renoveres. Samtidig betyder højere priser på de eksisterende boliger, at det – alt andet lige – bedre kan betale sig at bygge nyt. Derfor ser vi da også en stigende interesse for nye byggegrunde.

Læs også: Forkert boligareal i BBR kostede sælger 150.000 kr.

Kraftigst prisstigning på ejerlejligheder

Prisudviklingen på ejerlejligheder topper i Sjælland, Nordjylland og Hovedstaden med gennemsnitlige prisstigninger på henholdvis 9,6, 8,7 og 8,6 procent For enfamiliehusene er det fortsat især i Region Hovedstaden, priserne stiger mest med 5,6 procent på årsbasis, men også her spreder ringene sig i vandet til resten af landet.

– Der er høj byggeaktivitet i Aalborg, og den procentvise prisudvikling for ejerlejligheder matcher Hovedstadens. Når dertil lægges, at boligmarkedet i den nordjyske universitetsby ikke oplevede samme rutsjetur under finanskrisen, som København gjorde, så er det fair at konkludere, at solen især skinner på det nordjyske boligmarked.

Ifølge Danmarks Statistik, er den nominelle pris på parcelhuse i Nordjylland i snit 13,6 procent højere end i 2006, hvilket er bedst i landet. Til sammenligning ligger de nominelle priser i Region Hovedstaden blot tre procent højere end i 2006 og i Region Sjælland er man endnu ikke tilbage på 2006-niveauet.

– Endnu mere voldsom er den nordjyske dominans, når man ser på ejerlejligheder. De nominelle ejerlejlighedspriser i Nordjylland ligger i snit 43,9 procent over 2006-niveauet, mens Hovedstaden har haft en samlet prisvækst på 21,3 på de 11 år. Og her er det tilmed gået lidt vel stærkt med at indhente det tabte i 2016 og 2017. For sommerhuse ligger de nominelle priser lavere end i 2006 i alle regioner, forklarer Bo Sandberg.

Stramning af realkreditten 1. januar

– I Dansk Byggeris optik skyldes boligefterspørgslen i Hovedstaden og de andre storbyer primært et reelt demografisk behov som følge af urbanisering. Samtidig er renten rekordlav og de gennemsnitlige disponible indkomster steget. Alt dette fører til stigende priser på boligmarkedet, siger cheføkonom Bo Sandberg.

– Når det er sagt, så er det fornuftigt nok, at regeringen på Nationalbankens opfordring har strammet reglerne for især afdragsfrie lån med virkning fra nytår.

Læs også: Boligejere og samfundsøkonomi