Stor tilfredshed med de nye låneregler for boligejere

De danske låneregler er blevet strammet op fra nytår

Stramningen indbefatter også hvilke boligejere, der kan få afdragsfrie lån og lån med variabel rente.

Dansk Byggeri vurderer, at stramningerne er inden for skiven. Hovedtendensen på boligmarkedet er fortsat en markant vækst i priserne, og her hjælper de nye låneregler til at tage toppen af stigningen

Siden nytår har det været sværere for højt forgældede boligejere at opnå afdragsfrie lån eller lån med variabel rente. Stramningen gælder for husstande med en samlet gæld, der er mindst fire gange så høj som husstandsindkomsten, der samtidig har en høj belåningsgrad på over 60 procent af ejendomsværdien.

Læs også: Se, hvem der har boet i din bolig før dig

 

Rettidig omhu

– Lånestramningerne er et velment forsøg på rettidig omhu. Og det rammer inden for skiven af, hvad der er brug for, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

– Oprindeligt var der lagt op til et geografisk meget stift regelsæt, hvor det var kommunegrænsen snarere end kvadratmeterprisen og boligejernes faktiske gældsforhold, der afgjorde, hvilke lån man kunne få. Det er der rettet op på i den model, der trådte i kraft ved årsskiftet, siger Bo Sandberg.

Undgå “Stockholmsk Blodbad”

Når der i Dansk Byggeris optik er god logik i at stramme op på lånereglerne, er det blandt andet for at undgå de voldsomme boligprisstigninger, vi har set i Oslo og Stockholm, som i løbet af 2017 har ført til tilsvarende kraftige prisfald.

– Foreløbig har vi i denne omgang undgået en boligboble i Hovedstaden. Prisstigningerne er udtryk for en reel demografisk betinget efterspørgsel. Prisstigningerne afspejler de gunstige fundamentale forhold i samfundsøkonomien såsom lave renter, stigende disponible indkomster og højere beskæftigelse. Og det generelle indtryk er, at vi i øjeblikket i høj grad afdrager på gælden, belært af finanskrisen, siger cheføkonomen.

– Men når det er sagt, så er både dansk økonomi og det meste af verdensøkonomien populært sagt på doping med kunstigt lave renter, primært dikteret fra ECB i Frankfurt. Før eller siden vil der ske en tilbagevenden til mere “normale” rentesatser – og det kan i princippet komme til at gå stærkt. Derfor er det vigtigt, at man indbygger nogle sikkerhedsventiler, blandt andet i långivningen, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri vurderer da også, at de nye regler snarere er til den slappe end til den stramme side.

Mulig gyser venter i 2021

– I forvejen er der lagt op til noget af en gyser på boligmarkedet, når den nye, mere fremtidssikre boligskat træder i kraft i 2021. Til den tid afskaffes skatterabatten på boligkøb, hvilket – alt andet lige – vil give et nedadgående pres især på ejerlejlighederne. Derfor er det vigtigt, at man allerede inden da sørger for en vis opbremsning på boligmarkedet for at mindske risikoen for voldsomme prisfald fra 2021, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri vurderer, at den aktuelle opstramning af lånereglerne især rammer førstegangskøbere i Hovedstadsområdet samt til dels forældrekøb. Pensionister går til gengæld fri, da de typisk har en belåningsgrad under 60 procent af ejendomsværdien.

– Afslutningsvis skal det understreges, at det fortsat er muligt at opnå boliglån, også hvis man har en gældskvote på over fire gange husstandsindkomsten. Der vil blot være nogle færre lånetyper at vælge mellem, siger cheføkonom Bo Sandberg.

De nye låneregler evalueres første gang i juli 2018.