Parcelhusene fra 60’erne og 70’erne er blevet midaldrende og fulde af skavanker.

Ovenlys, efter- isolering og måske flytning af et par vægge kan relativt nemt gøre de funktionelle, men måske lidt kedelige boliger, virkelig attraktive for den moderne familie.

Lys og luft var i høj grad det, der trak byboerne ud i forstæderne. I den største danske byudvikling nogensinde blev der fra 1960 til udgangen af 1970erne opført ikke færre end 450.000 parcelhuse, og de udgør stadig næsten halvdelen af landets enfamiliehuse.

Efter 50 år er parcelhushaverne vokset til og nye familier flyttet ind. Behovet for mere lys og luftforandring presser sig mange steder på. Husene er ofte opført med en lang pistolgang midt i huset med værelser på hver side. ”Det er funktionelt og smart, men for mange moderne familier kan det virke lidt kedeligt.

Og der kan blive meget mørkt inde midt i huset, der ofte er ret bredt”, siger Tine R. Sode, som er fagekspert i boligejernes videnscenter, Bolius. I sådan en mørk gang kan lys fra oven gøre en verden til forskel.

Blandt andre vindues-producenten Velux har udviklet særlige løsninger, der egner sig til at hive himlen ind i parcelhuset. “Ovenlys giver et helt andet rum. Det skaber liv og giver en rar fornemmelse af, om det er sol eller regn, nat eller dag. Nogle vælger at lægge en smal stribe af vinduer oppe under loftet mellem værelserne og gangen. Det kan også være en effektfuld måde at trække lyset ind i boligen på”, siger Tine R. Sode.

Parcelhuset byder på mange muligheder

Parcelhusene er ikke forfinede som murermestervillaerne, men bygget hurtigt og i stort antal.

Hvad parcelhuset mangler i grundighed og særegenhed, har det til gengæld i plads og foranderlighed. “Der er få tunge, bærende vægge og det giver muligheder. Mange vælger at fjerne væggene mellem spisestue, køkken og opholdsrum og får på den måde et stort rum, der kan samle hele familien”, siger Tine R. Sode.

Med relativt få greb som at flytte et par vægge og etablere ovenlys opfylder parcelhuset således de fleste familiers behov.

Men man kan også gå endnu videre, for parcelhusets enkle grundstruktur gør det også egnet til en omfattende ombygning.

Med en ny tagkonstruktion kan der etableres en beboelig overetage. Facaden kan pudses op eller beklædes med træ. Og de store facadevinduer kan skiftes ud med vinduer i forskellige fag. Alt sammen noget, der ændrer parcelhusets traditionelle udseende markant. “I stedet for at rive ned er det en god idé at bygge videre på noget eksisterende.

Med parcelhuset kan man næsten få et helt nyt hus ved at renovere det, der er”, siger Tine R. Sode.

På med sutskoene

Parcelhusene har en række konstruktionsmæssige skavanker, der dog relativt nemt lader sig udbedre. De er sjældent særligt velisolerede, og det kan give kuldebroer. Isoleringen i hulmurene kan gennem årene falde sammen, og der kan være behov for en efterfyldning af isoleringsmateriale.

Heller ikke lofterne er tilstrækkeligt isolerede til at møde nutidens standarder, men der er for det meste rigelig plads på loftet til at efterisolere og møde anbefalingen på 400 millimeter isoleringsmateriale.

Husene er desuden sjældent velisolerede mod terræn, så der kan være fodkoldt.

Desuden er parcelhusene oftest bygget uden radonspærre i betondækket, og det kan give for stor koncentration af den radioaktive jordstråling.

Ud over at de store vinduespartier kan have tendens til at blive utætte, kan den fugemasse, de er blevet monteret med, være giftig. Hvis parcelhusejeren vælger at skifte vinduer, har han ansvar for at screene for det giftige stof PCB og bortskaffe vinduerne på forsvarlig vis.

Vidste du at:

I takt med at levestandarden ændrede sig, og flere kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, opstod der i 1960’erne mulighed for luftforandring for de danske familier.

Bare marker omkring byerne blev i stor stil omdannet til parcelhuskvarterer. I alt blev det til 450.000 boliger fra 1960 til udgangen af 70’erne. Det svarer til, at der blev opført 500 boliger fra mandag til fredag eller 100 om dagen – hver eneste dag i en periode på 20 år.

Husene fylder stadig de danske parcelhuskvarterer og udgør cirka halvdelen af samtlige enfamiliehuse.

Tekst  Karin Wain

Foto  Gettyimages