Drømmer du om en ny carport, swimmingpool eller nyt køkken? Uanset hvad gælder det om at have styr på byggetilladelserne.

Her får du et overblik over, hvornår det er nødvendigt at spørge kommunen om lov, hvad det koster, og hvor fælderne er.

Hvad koster den?

En byggetilladelse er ikke bare en byggetilladelse. Alt efter hvor du bor i landet, er der stor forskel på, hvor hurtigt man kan få en byggetilladelse, og hvad den koster.

Skulle du f.eks. bygge et enfamiliehus i Herlev i 2012, kostede det 770 kroner at få en byggetilladelse. Skulle huset derimod opføres i Fredensborg, var prisen 20.250 kroner for at få tilladelsen på plads. Byggetilladelse til en garage kostede i Faaborg 391 kroner, mens både Ishøj og Greve sidste år tog 4.000 kroner for tilladelsen.

Og du skal ikke regne med, at det bliver billigere fremover. En analyse fra Dansk Industri viser, at 48 kommuner hævede gebyret for byggetilladelser i 2012, mens kun tre kommuner sænkede prisen. Det vil sige, at kun lige omkring halvdelen af landets kommuner holdt gebyrerne uændret.

Læs også: Naturpool – fremtidens klorfrie badevand i haven

Lang ventetid på svar

Der er også stor forskel på, hvor lang tid det tager at få godkendt selv helt enkle byggeansøgninger. I Herlev får du en godkendelse eller et afslag efter 20 dage, mens du skal vente 133 dage på et svar fra Brøndby Kommune. Skal du bygge et helt nyt parcelhus giver Læsø Kommune svar efter blot seks dage, mens borgerne i Helsingør må vente i 138 dage.

Du skal søge om byggetilladelse hvis du:

 • Skal bygge et helt nyt hus.
 • Vil lave en tilbygning, garage eller carport på over 50 kvadratmeter.
 • Vil ændre anvendelsen af din bygning; f.eks. hvis du vil bygge dit udhus om til bolig.

Du skal anmelde et byggeri, hvis du:

 • Bygger en carport, drivhus, udhus eller garage, som er over 35 kvadratmeter, men under 50 kvadratmeter.
 • Bygger en overdækket terrasse.
 • Opfører garage eller udhus i forbindelse med sammenbyggede enfamilieshuse, skal det anmeldes, hvis arealet er over 20 kvadratmeter, men under 50 kvadratmeter.
 • River dit hus ned

Du behøver ikke anmelde byggeriet, hvis:

 • Du vil anlægge en åben swimmingpool, havepejs, hegnsmur eller terrasse (ikke hævet)
 • Du bor i et enfamilieshus og kun bygger om inden for husets ydervægge. Det gælder for eksempel etablering af nyt badeværelse og køkken, flytning af vægge og andet, som ikke indebærer en udvidelse af det beboede areal.

Råd til hurtig sagsbehandling

Selv om kommunerne suverænt bestemmer både prisen og hvor lang tid, de vil bruge på sagsbehandlingen, er der nogle gode råd, der er værd at følge, hvis din byggesag skal glide let igennem.

 • Indsend din ansøgning i god tid – også selv om du ikke er helt klar til at bygge. En tilladelse gælder i ét år.
 • Vær omhyggelig med at udfylde ansøgningsmaterialet og kom med alle oplysninger om byggeriet første gang. Det fremmer sagsbehandlingen.
 • Tjek om din byggeansøgning kræver dispensation – og husk at begrunde din dispensationsansøgning.
 • Skriv dit telefonnummer (både fastnet og mobil) og e-mailadresse på din ansøgning. Små ting kan hurtigere afklares pr. telefon.

Det kan desværre godt trække ud med at få tilladelsen, selv om du har fulgt de gode råd.

Det sker for eksempel:

 • Hvis du alligevel ikke har udfyldt ansøgningsmaterialet ordentlig. Der kan for eksempel mangle tegninger eller fuldmagter.
 • Hvis sagen kræver tilladelser i forhold til anden lovgivning, og hvis flere forskellige myndigheder skal udtale sig i forbindelse med sagen.
 • Hvis det, du søger om, kræver dispensation fra for eksempel lokalplanen eller en landzonetilladelse. • Hvis dine planer er så specielle, at de kræver ekstra undersøgelser

Læs også: Gode råd før du bygger terrasse

Hvis du vil klage over afgørelsen

Er du ikke tilfreds med kommunens beslutning, skal du klage til Statsamtet. Bor du i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune, skal du sende klagen til Københavns Overpræsidium. Klagen skal være afleveret senest fire uger efter, at du har fået besked om kommunens afgørelse.

Tekst  Peter Tegllund Jensen

Foto  Lyngsøe A/S