Håndværkerfradraget løber som bekendt ud ved årsskiftet, dog kan arbejde udført inden 1. januar 2015 og betalt inden 1. marts 2015 stadig trækkes fra. Det er andelen af arbejdsløn der kan fratrækkes.

Her får du et overblik over hvilke ydelser der er omfatten af ordningen.

Udendørs arbejde:

Tag, tagrender og afløb

 • Tagsten, tagplader, tagpap og strå mv.
 • Udskiftning af spær
 • Isolering af taget
 • Nye tagrender eller reparation af tagrender
 • Nye afløbsrør eller reparation af afløbsrør
 • Afvaskning og maling af eternittag
 • Gangbroer på loft ved isolering
 • Etablering af tagkviste, hvis der er hul i forvejen (skråvindue)

Ruder og vinduer og terrassedøre med glas

 • Nye vinduer
 • Nye terrassedøre, hvor størstedelen er glas
 • Reparation og maling af vinduesrammer
 • Ovenlysvinduer
 • Yderdøre, som primært er af glas, sidestilles med terrassedøre
 • Døre i franske altaner
 • Vindueshul laves om til et dørhul eller omvendt
 • Forsatsvinduer

Yderdøre og terrassedøre

 • Nye døre
 • Reparation af gamle døre

Ydervægge

 • Murerarbejde
 • Isolering
 • Malerarbejde
 • Hulmursisolering
 • Fugning
 • Sandblæsning m.v.
 • Facaderenovering
 • Reparation og understøbning af sokkel

Tilgængelighed for handicappede

 • Niveaufri indgang til boligen
 • Større badeværelse
 • Fjernelse af trin
 • Udvidelse af døre

Dræn

 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Regnvandsfaskiner

Radonsikring

 • Radonudsugning

Solfangere, solceller og husstandsvindmøller 

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Indendørs arbejde:

Køkken og bad

 • Opsætning af køkkenelementer
 • Nedrivning af vægge
 • Murerarbejde
 • Malerarbejde
 • VVS-arbejde
 • Tømrer/snedkerarbejde
 • Installation af gulvvarme

Gulvarbejde

 • Afslibning af gulv
 • Lægning af nyt gulv (træ, linoleum, gulvtæpper, klinker mv.)
 • Fjernelse af gammelt gulv
 • Maling af gulv
 • Lakering
 • Isolering af krybekælder op mod gulv

Brandsikring

 • Nettilsluttede røgalarmer
 • Forbedre elinstallationer
 • HPFI-relæ opsætning
 • Udskiftning til branddør
 • Brandadskillelse mellem kælder og stue

Installation eller forbedring af ventilation

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Afløbsinstallationer

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandsslukkere

Elinstallationer

 • Afbrydere og stikkontakter
 • Bevægelsesfølere
 • Dagslysføler
 • Nye ledninger
 • Erstatning af stofledninger
 • Nye føringsveje
 • Indfræsning af ledninger i vægge
 • Opsætning af spots

Olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg

 • Pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler: Hele anlægget inkl. rørinstallationer
 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning

Fjernvarmeenheder

 • Fjernvarmeenheder/stik: Der skal være tale om en samlet fjernvarmeenhed. Der gives dog fradrag for udskiftning af enkeltdele, f.eks. varmtvandsbeholder eller varmeveksler.

Varmepumper, herunder jordvarmepumper

 • Varmepumper, der ikke kan køle
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Varmestyringsanlæg

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer
 • Installation af gulvvarme

Maler- og tapetserarbejder

 • Loft og vægge
 • Paneler og indfatninger
 • Tapetsering
 • Stuk – rensning mv.
 • Vandskuring