Moderne tilbygning til romantisk træhus

En flot moderne tilbygning ville normalt ikke være den første indskydelse til det romantiske træhus

Store, åbne glasfacader er ikke noget man normalt finder i gamle træhuse, men i Jannie og Nikolai Kronborgs tilbygning er traditionerne veget til fordel for et opsigtsvækkende, stort vinduesparti, der gør det gamle sommerhus til en helt moderne bolig.

Læs også: Forsigtig fornyelse af et typehus

 

Ingen romantiske drømme

Nikolai Kronborg havde aldrig drømt om at bo i et romantisk træhus med sommerhusstemning hele året. Derfor var han skeptisk, da han og konen Jannie for fem år siden tog til Virum for at kigge på et sort træhus.

─ Men, i det sekund vi trådte indenfor, var der ikke noget romantisk, hytteagtigt over rummene. Indenfor var alt malet hvidt og så snorlige ud, så vi købte på stedet, fortæller Nikolai.

Den moderne tilbygning

Bræddebeklædningen med buet front på tilbygningen mimer den oprindelige beklædning uden dog at være helt ens, for som arkitekten siger: “Vi er ikke ude i en historisk renoveringsopgave og tillader derfor mere moderne løsninger”.

Dengang vidste parret, at de en dag ville forlænge huset og få lavet et stort køkken-alrum i en moderne tilbygning.

Tiden var inde i 2013, da familien voksede fra tre til fire. Men, præcis hvordan tilbygningen skulle se ud, var hverken Jannie eller Nikolai helt klart over. Derfor tog de kontakt til arkitekt Tom Mose Petersen, der ved første møde medbragte en lille drejebog, hvori der stod, hvordan en byggeproces typisk forløber.

Læs også: Den manglende byggeskadeforsikring

De færreste kender til alle elementer

─ Langt de fleste mennesker kender ikke til alle de elementer, der følger med en ombygning eller renovering. Det giver tryghed at tale den overordnede proces grundigt igennem først, og så kan detaljer som, hvor køkkenskabene skal hænge, komme på banen senere, fortæller Tom Mose Petersen, der er medlem af Danske BoligArkitekter.

Han sporer sig altid ind på, hvilke typer, han skal tegne til. Hvad er deres ønsker og stil, og hvor meget kan han rykke ved dem, så huset i sidste ende er en realisering af ejernes ønsker kombineret med, at bygningen er fagligt udnyttet bedst muligt.

Glashjørnet

Glashjørnet, der er trykket ind i facaden, er et utraditionelt udtryk i et træhus med en sommerhusagtig stil, hvilket skaber et dynamisk og interessant udtryk. Netop fordi en del af hjørnet af huset er rykket ind, er der kommet et overdække, der fungerer som en naturlig parasol, hvor duggen ikke falder, og hvor grill og havemøbler kan stå i tørvejr.

Se flere billeder fra huset hos Danske BoligArkitekter

─ I tilfældet med det gamle sommerhus, fornemmede jeg hurtigt, at Jannie og Nikolai var åbne overfor, ikke bare at gentage grundhuset og tidligere tilbygninger til sommerhuset, men at de gerne ville lave et appendiks til huset, som passede ind og samtidig var udtryk for nutidig levevis og byggestil.

Havde vi blot forlænget huset med endnu en matchende trækasse, var det kommet til at ligne et langt tog med mange vogne, siger Tom Mose Petersen.

Løsningen blev derfor at gøre en dyd ud af at lave en tilbygning, der skiller sig ud. Og det gør den ved, at være bredere end den gamle husdel, ved at have moderne, store vinduer uden sprosser, at have loft til kip, og så er et hjørne i det nye køkken-alrum trykket ind i facaden. Hjørnet har store vinduer og glasdøre, og må siges at være en speciel anordning i et træhus, der traditionelt ikke har store huller i facaden.

Læs også: Den manglende byggeskadeforsikring

Køkkenalrum

I tilbygningen går loftet til kip, hvilket giver stor rummelighed selv i relativt små rum. Spisebord er fra BoTikken og stolene CH33 er designet af Wegner.

Mere end streger på papir

Egentlig var det slet ikke muligt at bygge til i længden, da der i området er restriktioner på, hvor meget af grundens flade, der må bebygges. Familien Kronborg måtte godt bygge til i højden, men det ønskede de ikke.

Derfor blev det arkitektens fornemme opgave at overbevise kommunen om, at det passede meget bedre ind i områdets historie og arkitektur, at bibeholde husets udtryk ud mod vejen. Et udtryk, der i 1930, da sommerhuset blev opført, lignede mange af de andre sommerhuses i kvarteret.

Dengang var der tale om et sommerhusområde, hvor det bedre borgerskab fra København tog ud i sommerferien og slappede af. Træhusene var skåret over en nationalromantisk læst med græs på taget og dragehoveder på gavlen, og husets centrum lå med udsigt ud mod vejen.

Læs også: 10 fantastiske køkkener

Fine hvide sprosser  Store vinduespartier

Byggetilladelsen

─ Havde vi bygget til i højden, var den historie og det gamle udtryk gået tabt. Og det fik jeg heldigvis medhold i fra kommunen og ved en nabohøring, hvorefter vores byggeri af tilbygningen i længden kunne gå i gang” siger Tom Mose Petersen. Netop hele arbejdet med at få byggegodkendelsen fra kommunen er for Nikolai et godt eksempel på, hvad han har fået ud af at hyre en arkitekt:

─ Jeg troede nok lidt naivt, at arkitekter kun slog streger på papir og lavede planløsninger, men jeg har fundet ud af, at de er din mand i marken. En mand, der i hvert fald har sparet os for utrolig mange arbejdstimer. Ja, jeg er faktisk ikke sikker på, at vi havde fået byggetilladelsen til lige netop vores måde at bygge til på, hvis ikke arkitekten havde talt vores sag i kommunens byggeafdeling.

Ligesom arkitekten også hjalp os med økonomiske beregninger, som vi skulle bruge til at få godkendt vores banklån.

Én anden ting i hele byggeprocessen, som Nikolai har sat stor pris på, er, at der kun har været knyttet få folk til opgaven.

Læs også: Glaskarnap gav masser af lys i kælderen

Stuen

Den gamle husdel, hvor stuen er placeret, har også loft til kip, hvilket giver en rød tråd i forhold til tilbygningen. Sofaen er fra italienske Morosso, mens træbordene er købt antikt.

Se flere af arkitekt Tome Mose Petersens projekter her

Kom selv op med ideen til det bedste spot

─ Arkitekten samarbejdede med én entreprenør, der samtidig er tømrermester, og det betød, at der ikke var ti forskellige firmaer indover, som jeg skulle forholde mig til.

Havde arkitekten eller entreprenøren et presserende spørgsmål om fx en dør skulle åbne mod højre eller venstre, kunne de lige sms’e mig et billede, så jeg kunne tage hurtigt stilling. Effektivt og smart”, siger Nikolai og tilføjer, at han nu godt lige vil have kredit for, at Jannie og han selv kom op med ideen til husets bedste spot. Alkoven med hyggebriksen plantet midt i køkken-alrummet:

Det bedste spot Synlige spær

─ Det er ren lykkefølelse at ligge der efter en god middag og stirre ind i brændeovnen og samtidig føle, at naturen er en del af de indendørs kvadratmeter takket være vores store vinduesåbning. Indefra ser hjørnet helt naturligt ud, men udefra ser det ud som om, der er nogen, som har taget en bid af facaden.

Læs også: Fra håndværkertilbud til drømmehus

Moderne tilbygning

Den fritstående køkkenø giver karakter til køkken-alrummet, der har flere udgange til haven.

FAKTA OM TILBYGNINGEN

Jannie og Nikolai fik: 69 m2 tilbygning indeholdende køkken-al­rum med loft til kip, en ny entré, bade­værelse samt sove­værelse. Tilbygningen gav desuden en bedre sammenhæng med haven og en ny, stor terrasse. Derudover nye gulve med gulv­varme, samt oven­lys, der giver mere dags­lys til alle rum. Huset samlede areal er efter tilbygningen på 213 m2.

Proces: Ejerne hyrede arkitekt Tom Mose Peter­sen ejer af tegne­stuen STOCK35 til at tegne til­byg­ningen. Arkitekten stod i sam­arbejde med entre­prenør og tømrer­mester Filip Faur­holm og Brian Jensen fra Bri-Fi BYG for at gennem­føre byggeriet, der tog om­kring 4 måneder.

Materiale­valg ind­vendigt: Huset på Bro­vænget er et træ­hus med en let be­klæd­ning ind­vendig på lofter og vægge i form af gips­plader, her malet hvide – men hvor inventar og lyset giver farverne og stof­lig­heden. Den op­rinde­lige del af huset har et tradi­tionelt fyrre­træs­planke­gulv, i til­byg­ningen er der valgt et planke­gulv i bam­bus med samme karak­ter, som det op­rinde­lige, men som tåler livet i et køkken-alrum med børn.

Materiale­valg ud­vendigt: Det op­rinde­lige sommer­hus har altid frem­stået med en vand­ret facade­be­klæd­ning i træ, som var sværtet sort, med hvide vind­skeder og vindues- og dør­partier. Hoved­døren frem­stod særlig markeret og malet rød. Disse motiver er gen­taget i til­byg­ningen. Den nye hoved­dør er til­svarende rød, vindues- og dør­partier hvide, dog uden sprosser, og der er valgt en vand­ret facade­be­klæd­ning i træ, som også er sværtet sort. Op­rinde­ligt havde de gamle sommer­huse i om­rådet græs­tørv på taget, men på de fleste huse i området er det er­stattet af tage med sort tag­pap. Dette er videre­ført på til­byg­ningen og som en del af facaden mod øst, så tag og facade frem­står som ét for­løb.

Pris for om­bygning: 1,5 mio. kr. inkl. arkitekt­honorar på 100.000 kr., materialer, arbejds­løn m.m.

Læs også: 10 fantastiske køkkener

Fakta om Danske BoligArkitekter

Denne boligreportage er blevet til i samarbejde med Danske BoligArkitekter, som er en sammenslutning af 80 selvstændige arkitekter over hele landet, der alle har dokumenteret erfaring med byggeprojekter for private boligejere. Medlemmerne er uddannet indenfor energioptimering af boliger og er dækket af en særlig ansvarsforsikring, der også dækker selvom arkitekten lukker sin virksomhed.

Se flere projekter på danskeboligarkitekter.dk.

Danske Boligarkitekter logo

Tekst  Julie Vöge

Foto  Christina Kayser Onsgaard