Vi kan her i landet være stolte af, at vi kan drikke vandet fra undergrunden. Få steder i verden har vand af den kvalitet.

Grundvandet, der også er vores drikkevand, er en helt særlig ressource, der er værd at værne om. Ikke mindst for fremtidige generationers skyld. Hvert år bruges der, i de private haver, omtrent 30 tons sprøjtegift.

I en undersøgelse, foretaget af Miljøstyrelsen i 2014, fremgår det, at de fleste haveejere udtrykker bekymring ved brugen af gift, for sundheden, naturen og drikkevandet.

Læs også: En meget ambitiøs klatrerose – Pauls Himalayan Musk

Alligevel er det over halvdelen af haveejerne, der har sprøjtet med gift i deres have indenfor de sidste to havesæsoner. Hvorfor nu det, tænker du måske?

De fleste svarer, at de sprøjter for at holde ukrudt væk fra terrasser og andre områder med fliser og grus. Det er befæstede områder, hvor der desværre er den største risiko for, at giften siver ned til grundvandet, da der ikke er planter, rødder og småkravl der kan hjælpe med, at nedbryde sprøjtegiften.

Fra undersøgelsen fremgår det også, at 63% af haveejerne, der sprøjter i deres have, gør det for ’at spare tid’ eller fordi ’der ikke er andre muligheder’.

Der er mange myter om, hvor svært og arbejdskrævende, det er at holde sin have uden gift. Symbolet for giftfri dyrkning bliver tit et hakkejern – men i praksis er der mange andre muligheder for at holde haven pæn uden at bruge gift.

grundvand

Her følger 3 tips til haven, terrassen og indkørslen

Fliserne

 • Rens fugerne med et bøjet søm på et kosteskaft. Det er både hurtigere, nemmere, billigere og mere effektivt end gift. Og du slipper for at se på vissent ukrudt.
 • En ukrudtsdug under fliserne forhindrer rodukrudt i at brede sig.
 • Fyld fugerne med stenmel eller flisesand, så ukrudtet ikke kan få fat.

Læs også: Hvordan kommer jeg af med vorterod?

Mos i plænen

 • Mos er grønt og dejlig blødt, så overvej om det overhovedet er et problem.
 • Giv græsset lys og gødning, og lad være med at klippe det for kort.
 • Drys fuglefrø ud i græsplænen, så vil fuglene rode op i mosset.

Ukrudt i plænen

 • Fjern mælkebøtter og tidsler med et mælkebøttejern. Brug en halv time, inden du slår græs – så kommer du dem til livs efterhånden.
 • Fjern blomstrende mælkebøtter, inden de sætter frø.
 • Giv græsset gode vækstbetingelser, så det kan konkurrere med ukrudtet.

Ukrudt i bede

 • Plant bunddække, så ukrudtet ikke kan få fat.
 • Brug barkflis eller jorddække af f.eks. visne blade eller afklippet græs, som også giver næring – og ly til nyttedyr.
 • Vær tidligt ude, lug inden ukrudtet tager magten.

Dræbersnegle

 • Det mest effektive er at indsamle og aflive sneglene hver dag. De kommer frem, når det er fugtigt, og i skumringen. Klip dem over, eller hæld kogende vand over dem.
 • Find æggene under sten eller bunker af planteaffald om efteråret, og destruer dem.
 • Gå sammen med naboerne, så du slipper for en snegleinvasion gennem hækken.

Skadedyr

 • Sørg for gode forhold for havens fugle, som æder mange insekter.
 • Hav blomster i haven, som tiltrækker svirrefluer, der æder bladlus.
 • Fjern bladlus med fingrene eller spul med koldt vand.

Snak med naboen, del dine gode og dårlige erfaringer og hjælp hinanden med at holde miljøet og drikkevandet rent.

God fornøjelse.

 

Om Giftfri Have
Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag initiativet Giftfri Have. Formålet er at motivere haveejerne til at droppe giften i haven og dermed spare grundvand, natur og mennesker for påvirkning fra omkring 30 tons sprøjtegift om året.

6000 haver over hele landet er indtil videre tilmeldt.

Læs mere på giftfri-have.dk, se Giftfri Have Danmarkskort og find os på Facebook.

 

Tekst  Johannes Schjelde, Miljøbiolog i Danmarks Naturfredningsforening

Foto  Pixabay/Colourbox