I fremtiden får vi mere regnvand, længere hedebølger og mere ekstremt vej som skybrud og snestorme.

Det kan være svært at forudsige præcist, hvor ekstremt vejr vi kan forvente i fremtiden, men de fleste eksperter er enige om, at vi kommer til at opleve en del flere skybrud, end vi ser i dag.

Ifølge FN’s klimapanel, IPCC, vil nedbøren over Danmark øges i vintermånederne og falde i sommermånederne. Beregninger fra DMI viser samtidig, at der vil komme flere og mere ekstreme regnskyl om sommeren i fremtiden.

Forudsigelserne har fået staten og en lang række kommuner til at begynde at klimasikre blandt andet kloakker. Det har mange husejere allerede mærket, fordi de er blevet pålagt at separatkloakere på egen grund, og det koster mange tusinde kroner.

Læs også: Rens kloak og tagrender og undgå regninger

Men som husejer kan man gøre meget selv for at sikre sit hus mod den øgede mængde regnvand og fremtidens vejr.

Miljøministeriet har opstillet denne tjekliste:

  • Tjek ventiler, rør, stophaner og tag for tegn på tæring eller utætheder
  • Sørg for at samtlige rør i kolde rum er isolerede, så de ikke springer i frostvejr
  • Tjek at ventilationsriste i soklen på dit hus sidder så højt, at regnvandet ikke kan løbe under huset
  • Tjek at fuger omkring installationer er tætte
  • Få lukket ubrugte afløb i kælderen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester
  • Rens og hold tagrender, nedløb, brønde og lysskakter fri for blade og snavs, så de ikke stopper til
  • Rens sandfang for blade, sand og småsten
  • Sørg for at terrænet omkring huset skråner væk fra huset
  • Tjek husets sokkel og væggene i kælderen for revner eller skader
  • Tjek at vinduer og inddækninger er tætte

Når du har tjekket huset efter listen, kan du vælge at gøre endnu mere. Du kan for eksempel erstatte fliserne i din indkørsel med grus. Fliserne forhindrer nemlig vandet i at trænge ned i jorden. Du kan anlægge et regnbed, opstille regnvandsbeholdere eller give dit hus et grønt tag.

Læs også: Kommuneaftale beskytter mod vand i kælderen

Tekst  Jette Damgaard

Foto  Gettyimages