Kommuneaftale beskytter mod vand i kælderen

Ligger dit hus i et af kysternes risikoområder, er der gode nyheder. Ny kommuneaftale vil beskytte mod vand i kælderen

Regeringen og KL har udvist ansvarlighed og lyttet til de ulykkelige boligejere, der har fået deres hjem og værdier ødelagt. Nu kan der endelig komme gang i kystsikringsprojekter, mener Danske Anlægsentreprenører.

Læs også: Skab stemning i haven med vandfontæner

 

Grund til optimisme

– Når vi tænker på den bekymring ødelagte huse og tabte værdier har affødt, så er der nu grund til lidt optimisme. Med kommuneaftalen for 2018 rettes der specifik fokus på at forbedre kystbeskyttelsen og klimatilpasning. Det bliver helt sikkert budt velkommen i store dele af landet med tilbagevendende kysterosion og oversvømmelser, siger branchedirektør Niels Nielsen fra Danske anlægsentreprenører under Dansk Byggeri.

Mindre bureaukrati

Regeringen har allerede gennemført nogle lempelser af bureaukratiet med godkendelser og klagemuligheder, når der skal gennemføres kystsikringsprojekter. Der kommer nu med kommuneaftalen yderligere fokus på forenkling af bureaukratiet.

– Kommunerne får en central rolle i beslutningerne om kystsikringsprojekter. Det er godt nyt for alle, for så kan vi forhåbentlig undgå, at gode kystsikringsprojekter helt unødigt trækker ud i årevis, siger Niels Nielsen.

Kendetegnende for de godkendelser af kystsikringsprojekter, der er blevet udstedt hidtil, er, at der ikke har været nævneværdig plads til anvendelse af forskellige metoder. Den robuste hårde kystsikring med sten har næsten været bandlyst.

Læs også: Ideer til behandling af regnvand

Øget adgang til kystsikring

– Med den danske natur i tanken kombineret med den stigende klimatrussel er det meget vigtigt, at man har givet grundejere øget adgang til kystsikring og også mulighed for at benytte forskellige metoder, så man både kan sandfodre og bruge hård kystsikring med sten. Det handler nu alene om at finde frem til de mest hensigtsmæssige løsninger, siger Niels Nielsen.

Kommuneaftalen forholder sig i øvrigt ikke videre til de kommunale klimatilpasningsplaner, som mange kommuner ellers har haft svært ved at følge op på ifølge blandt andet analyser fra Danske Anlægsentreprenører.

Der mangler stadig en del

– Vi skal naturligvis glæde os over, at kommuneaftalen er et rigtig godt skridt for en forbedring af kystsikringen, og løsningsmodeller for huse i oversvømmelsestruede områder. Men på klimaområdet mangler der stadig en del.

Det kunne have været en god ambition, at det skal gøres lovpligtigt at ajourføre og sikre udmøntning af de kommunale klimatilpasningsplaner, slutter Niels Nielsen.

Læs også: Sådan måler du vejret i haven