Regnvand kan blive en ressource til skønhed i din have

Vores vejr er under forandring, og vi oplever i disse år kraftigere mængder regnvand end tidligere

Som husejer kan du sikre dig på flere måder med højtvandslukke, sandsække, forhøjede kanter om kælderskakten og meget andet.

Men du har muligheder for at gøre mere end det.

Du kan udnytte regnvandet til at skabe en smukkere og mere spændende have samtidigt med, at du fjerner eller reducerer mængden af regnvand i kloakken. På den måde får du noget smukt ud af alt det vand, der drypper, siler eller strømmer ned fra himlen.

Læs også: Rens kloak og tagrender og undgå regninger

 

Gøre din have interessant – få kompetent hjælp

Med andre ord kan regnen være med til at gøre din have mere interessant at se på og opholde sig i. Det kræver imidlertid, at du ved noget om vandmængder, nedsivningsevne, myndighedernes krav og løsninger, der matcher dine ønsker som haveejer.

Der er masser af hjælp at hente hos dygtige folk som blandt andre anlægsgartnere eller kloakmestre, der har taget en uddannelse som regnvandskonsulenter.* Det har anlægsgartnerne Peter Dahlgaard og Daniel Romer Jensen.

Efter endt uddannelse er Peter og Daniel ikke i tvivl om, at de kan rådgive deres kunder langt mere professionelt end tidligere. De hjælper i dag deres kunder med at udvikle løsninger, hvor de kommer af med deres regnvand. Det kan for eksempel ske gennem en kombination af et smukt regnbed og en faskine.

Læs også: Slip for pytter i plænen med en faskine

Regnvandsbed

En enkelt løsning, hvor tagvandet ledes over i regnbede med mange smukke planter. Der ligger faskiner i områderne ved siden af regnvandsbedene og lidt ind under belægningen, så vandet nedsiver langsomt i jorden.

Et smukt anlæg til den rigtige pris

En aktiv udnyttelse af regnvandet kan altså være med til at forny din have. Når vand indgår som et livgivende element, har du også mulighed for at nyde en større variation af planter, der enten tåler tørke eller store mængder vand.

Pointen er, at løsningen skal give en herlighedsværdi, så derfor har Peter og Daniel også fået langt større fokus på de kreative regnvandsløsninger. Man kan sige, at hvis du som haveejer går og overvejer at lægge din have om, kan du i mange tilfælde indarbejde en regnvandsløsning, der ikke gør omlægningen dyrere. Anlæggene kan let skaleres fra lavpraktiske til mere komplicerede løsninger, der alle ser godt ud.

* Teknologisk Institut, Skovskole og, Københavns Universitet, begyndte i 2016 at uddanne regnvandskonsulenter. Uddannelsen er primært rettet mod anlægsgartnere og kloakmestre og omfatter blandt andet design af smukke og holdbare grønne anlæg, der fjerner regnvandet fra kloakken og udnytter regnvandet lokalt (LAR anlæg). Du kan finde en opdateret liste over uddannede regnvandskonsulenter hér: http://www.gladsaxe.dk/Files//Files/BMF/Regnvand/Regnvandskonsulent.pdf

Læs også: Vælg et drivhus, der kan modstå vind og vejr

Links til inspiration til din have

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. På denne hjemmeside samles information og erfaringer med LAR-anlæg i Danmark:
http://www.laridanmark.dk/ og http://www.laridanmark.dk/lar-anlaeg-i-danmark/26509

Dit hjem kan blive berørt, når vejret efterhånden arter sig mere ekstremt. Se her hvad du selv kan gøre for at forebygge mod voldsommere regn og storme – og stigende vandspejl:
http://www.klimatilpasning.dk/borger.aspx

Læs også: Rundt om regnvand