Rens kloak og tagrender og undgå regninger

En stoppet brønd under boligens nedløbsrør kan få store konsekvenser for boligen. Det er let at undgå skader, hvis boligejerne holder et vågent øje med deres brønde og allierer sig med fagfolk

Når bladene falder af træerne og lægger sig på taget i efterårsmånederne, er der ikke mange boligejere, der tænker over, at det kan få konsekvenser for deres bolig. De vildfarne blade kan via nedløbsrørene stoppe brøndene til, og så kan regnvandet ikke blive ledt ordentligt væk fra huset.

– Hvis der så kommer en stor mængde regn, vil vandet – i stedet for at ende i en kloak – stige op og ende ude på grunden. Og det kan blive en både våd og dyr omgang, fordi det kan ende med vand i kælderen og fugt omkring soklen, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Mikael Mortensen.

Forsikringsselskaberne dækker ikke skader, der er opstået som følge af manglende vedligeholdelse, og der kan derfor være mange penge at spare, hvis man regelmæssigt går sine brønde grundigt efter. Men det er ikke kun boligen, der kan komme til at mærke konsekvenserne af de mange løse blade. Kloakkerne ved bygningen kan også blive ramt.

Læs også: Fliser der suger regnvand

– Selv hvis brønden ikke er helt stoppet til, kan for mange blade og andet skidt blive ledt videre ud i kloakken. Hvis man ikke ser sine brønde efter og renser dem, kan det på sigt føre til, at kloakledningerne stopper til, og så virker boligens kloakering ikke længere efter hensigten, siger Mikael Mortensen og fortsætter:

– Mange husejere glemmer kloakken, fordi det er en usynlig del af huset. Men stort set alle boliger har en eller flere brønde, og hvis man ved, at man ikke får dem renset, er det en god idé at kontakte en autoriseret kloakmester med henblik på en serviceaftale. Så er boligen sikret mod forstoppede brønde og uventede regninger, slutter Mikael Mortensen.

Læs også: Små fluer i vores gulvafløb