Som husejer er det dit ansvar, at tagrender, brønde og kloakker fungerer, så regnvandet bliver ledt væk. Men hvad gør du, for at sikre din bolig til klimaforandringernes øgede vandmængder – og hvad må du egentlig selv? Få en lille byge af svar her.

R

for rørskadeforsikring

En udvidet rørskadeforsikring dækker skader på skjulte rør i dit hus og på din grund. Alle rør, der løber på din grund, er dit ansvar – også stikledningerne fra kloakken i vejen. Hvis du bor på en privat vej, kan dele af afløbssystemet ude i selve vejen oven i købet være dit og dine naboers ansvar. Skader på kloakker og afløb kan være dyre at reparere. Inden skaden sker, er det derfor en god idé at tjekke med dit forsikringsselskab, hvordan du er dækket.

E

for eget ansvar

Som regel er du ansvarlig for den del af kloakledningerne, som ligger på din side af skellet. Kommunen har ansvaret for den del, der ligger uden for din grund. Hvis et problem i kloakken skyldes tilstoppelse eller utætheder, kan det imidlertid være svært at afgøre, om det er din eller kommunens del af kloakken, der er synderen. Sørger du for at rense, reparere og vedligeholde dine tagrender og nedløbsrør og lejlighedsvis at bestille tv-inspektion af de skjulte rør, kan det være en hjælp til at undgå problemer.

G

for grunde til oversvømmelse

Klimaforandringer og øgede mængder af nedbør. Nedslidte og underdimensionerede kloakker. Skybrud, højt grundvandsspejl eller et nærliggende vandløb, der går over sine bredder. Årsagerne til problemer med at lede regnvandet bort kan være mange – og løsningerne det samme. Sikkert er det, at vand er en af de helt store syndere, når det gælder skader på huse. For selvom huse godt kan tåle at blive våde, kan de ikke tåle at stå og soppe i vand. Så ikke nok med at det er dit ansvar – det er også en rigtig god idé, at sikre at regnvandet hurtigst muligt bliver ledt væk fra din grund.

Læs også: Boligkøbere vil have klimasikring eller prisafslag

N

for nedsivning

En af metoderne til at håndtere regnvandet er at grave en faskine ned i jorden. Faskinen er en slags kasse eller hulrum, som er fyldt med sten eller andet drænende materiale. Den opsamler regnvandet og lader det lige så stille sive ned i jorden.

V

for vvs’eren ved det

Da en faskine netop ikke tilsluttes kloakken, må du gerne selv udføre arbejdet. Du skal dog sikre dig, at faskinen har den rette størrelse, undersøge om jorden på din grund egner sig, sørge for at den bliver gravet ned det rigtige sted og huske at underrette kommunen om arbejdet. Selv om det ikke er lovpligtigt, kan det i mange tilfælde betale sig at hente hjælp hos en professionel. Vi må ganske meget som husejere, for eksempel skifte vores tag. Men jeg ville nu ikke gøre det, uden at tale med nogen, der har forstand på det først, siger Birger T. Christiansen fra TEKNIQ, som er brancheorganisation for vvsinstallatørerne, der i mange tilfælde også er kloakmestre.

A

for afløbsnormen

“Afløbsnormen” beskriver, hvordan afløbsinstallationer udføres korrekt. Den stiller blandt andet krav til, at der skal være afløb fra boligens tag, terrasse, større lodrette flader på grunden, åbne kældernedgange og lyskasser. Fra større arealer med fliser eller anden fast belægning og fra åbent terræn, hvor regnvand, der siver ned, kan give gener eller skader på bygninger.

N

for nyttig viden

Du må selv etablere og reparere de dele af afløbssystemet, der ligger over jorden, for eksempel tagrender og nedløbsrør. Alt arbejde med at tilkoble, ændre eller reparere afløbsinstallationerne i jorden skal der til gengæld en autoriseret kloakmester til. Du skal søge tilladelse hos kommunen, hvis du vil have en kloakmester til ændre på eller at etablere nye afløbsinstallationer i jorden. Hvis arbejdet kræver, at du graver i offentlig eller privat vej, skal du også søge tilladelse.

D

for dræn

Hvis jorden på din grund er meget våd, kan du få fugtproblemer i kælderen. En løsning kan være at etablere et omfangsdræn, som er en rende fyldt med drænende materiale, der løber rundt om huset. Under drænlaget ligger en drænslange, der opfanger og pumper vandet væk.

Læs også: Kommuner kloakseparerer på livet løs

Tekst  Karin Wain

Foto  Gettyimages