Lige nu leder mange boligejere efter penge i budgettet. 38.000 husstande skal nemlig have renere spildevand inden udgangen af 2015. Og det er de enkelte boligejere selv, der skal skaffe de op mod 80.000 kroner, som en omlægning koster. Pengene ryger lige i kloakken.

landets kommuner blev sidste år pålagt at lave en plan for, hvordan de vil håndtere voldsomme regnskyl. På den baggrund er 85 procent af kommunerne gået i gang med at separere de offentlige kloakker, så regnvandet ikke længere bliver ledt ud i kloakkerne sammen med spildevand fra husstande og virksomheder. Samtidig tvinger de borgerne til at gøre det samme. Regeringens vandmiljøplan medfører, at 38.000 husstande inden udgangen af næste år skal have lagt nye kloakker eller have forbedret spildevandsanlægget på deres grund.

Som udgangspunkt bliver udgifterne til renovering af kloaknettet finansieret via spildevandsafgiften – en takst som både borgere og virksomheder betaler, og som løber op på ca. 4.500 kr. årligt for en gennemsnitsfamilie.

Men hvis renoveringen kræver tiltag på privat grund, er det den enkelte boligejer, der skal finde pungen frem. Det er forskelligt, hvordan kommunerne griber spildevandshåndtering an, men mange vælger kollektiv kloakering, og her kan husejerne blive tvunget til at betale regningen for den nye kloak.

Det er et beløb, der ifølge Naturstyrelsen typisk ligger på mellem 50.000 og 80.000 kroner.

Hver tiende kan ikke betale

Ifølge Kommunernes Landsforening vil hver tiende husejer, der rammes af reglerne, ikke have råd til at betale regningen. Det har ført til sager, hvor kommunerne har meldt husejerne til politiet. Men det er for drastisk, mener den ny miljøminister Kirsten Brosbøl (S). Hun mener, at kommunerne skal have undersøgt alle andre muligheder først.

En mulig løsning kunne for eksempel være, at kommunen står for gravearbejdet, og derefter laver en afdragsordning med borgeren. Problemet er, at de store regninger på op mod 80.000 kroner også rammer boligejere, der har opbrugt deres friværdi og ikke kan optage lån i banken.

De kan som udgangspunkt ikke få hjælp af kommunerne, der ellers kan udstede en slags lånegaranti for borgerne. I skrivende stund er flere kommuner dog i gang med at undersøge, hvordan man kan hjælpe de hårdest ramte husejere.

Store forskelle landet over

Mange kommuner er allerede langt med planerne omkring separatkloakering. Det gælder for eksempel i Esbjerg, Svendborg og Rødekro. Politikerne i Hillerød har efter lange forhandlinger vedtaget at det er den enkelte husejer der skal betale gildet.

Hvis du er en af dem, der selv skal betale for separatkloakering, skal du varsles af din kommune. Herefter følger en tidsfrist for, hvornår du skal være tilsluttet det fælles kloaknet. Også her er der forskelle. I Svendborg giver kommunen en frist på fem måneder, mens fristen i Esbjerg er på et år efter, at det offentlige kloakarbejde er afsluttet

Hvad er separatkloakering?

I dag ledes regnvand ud i kloakkerne sammen med spildevand fra husstande og virksomheder. Regnvandet bliver altså både renset uden grund og giver kapacitetsproblemer for kloakkerne i forbindelse med ekstreme regnskyl. Spildevandsplanen pålægger kommuner at optimere kloakkerne. Det indebærer, at der lægges et ekstra kloakrør, så regnvand og spildevand ledes hver for sig. Metoden kaldes separatkloakering. De enkelte husejere skal tilsluttes den nye regnvandskloak, hvilket kræver omlægninger af rør på de private grunde.

Store prisforskelle på kloakering

Hvis du får et påbud om separatkloakering, og kommunen ikke anviser en autoriseret kloakmester, skal du selv kontakte en. Kloakmesteren begynder med at fjerne de eksisterende ledninger fra tagnedløbs-brøndene og afkoble dem fra den eksisterende spildevandsledning. Derefter skal de nye ledninger føres ned i jorden og tilkobles den nye regnvandsledning ude ved vejen. Priserne svinger fra ca. 700 til 2.500 kr. pr. løbende meter. Ledningernes placering, hvor dybt de ligger i jorden, områdets karakter, beplantning, belægning eller andet har stor betydning for prisen.

Brug altid en autoriseret kloakmester der er tilmeldt en garantiordning.
Når kloakmesteren er færdig har du krav på tre ting:

  • En færdigmelding på det udførte arbejde
  • En revideret kloaktegning
  • En drift- og vedligeholdelsesplan

Kilde: Danske kloakmestre

Tekst  Jette Damgaard

Foto  Gettyimages