Skær ned på din vandregning – naturligt

Du kan spare tusindvis af kroner årligt på din vandregning og samtidig gøre en positiv forskel for miljøet, hvis du tænker i at genbruge dit regnvand – også inde i boligen.

Hvis du både holder øje med din vandregning og har en tanke for miljøet, vander du måske allerede havens blomster med regnvand. Men hvorfor ikke gå skridtet videre og bruge regnvand til toiletskyl, bilvask og tøjvask og spare tusindvis af kroner?

Selvom regnen fosser ned som aldrig tidligere, er det meget få husejere, der udnytter den gratis ressource. Og det undrer blandt andre Lars Ørtoft fra Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma. Hans firma er specialiseret i bæredygtige energi- og VVS-løsninger, men han må konstatere, at der herhjemme er forsvindende få, der har installeret de nødvendige anlæg for at få regnvandet ført ind i boligen og bruge det til først og fremmest toiletskyl.

“Jeg tror, den manglende interesse skyldes uvidenhed. For det er jo oplagt at bruge regnvandet, ikke mindst nu, hvor tilbagevendende oversvømmelser i forbindelse med voldsomme skybrud er blevet et stort problem, fordi kloakkerne er underdimensionerede. Hvis man udnytter regnvandet i hjemmet i stedet for at bruge rent drikkevand, kan man spare penge og samtidig gøre noget godt for miljøet,” siger han.

Læs også: 3 ting, du skal vide om kloakseparering

Ikke kun til nybyggeri

At udnytte regnvandet maksimalt alle steder på matriklen indebærer naturligvis nogle etableringsomkostninger, og derfor er regnvandsudnyttelse specielt oplagt til nybyggeri. Men selv hvis du bor i et hus, der ikke har indlagt systemløsninger fra starten, kan du sagtens spare penge med regnvand.

“Hvis du bruger regnvand til toiletskyl, havevanding og bilvask, får du gjort et godt indhug i din vandregning,” erklærer Lars Ørtoft.

Du kan også bruge regnvandet til tøjvask, men det er ifølge Lars Ørtoft mest velegnet til farvet og sort tøj.

“Regnvandet kan have lidt farve, og det har du nok ikke lyst til at udsætte din hvide Boss-skjorte for. Farven ses også i toiletkummen, men det vænner du dig til, når du ved, at det ikke er en tissetår, men bare regnvand.”

Læs også: Spar op til 65% af opvarmningsbudgettet med en varmepumpe

En grøn løsning

Om du vil ud i den helt store regnvands-løsning eller en lidt mindre model anbefaler Lars Ørtoft under alle omstændigheder, at du benytter dig af fordelene ved selv at håndtere det regnvand, der falder på din grund.

Det kan du gøre ved at anskaffe en såkaldt regnvandsfaskine eller kassette, som nedgraves på din grund og opsamler vandet under skybrud. Derefter siver vandet ud i det tempo, underlaget kan opsuge det. Vil du udnytte vandet til havevanding og bilvask, findes der anlæg til det også.

“Det er en grøn løsning, du undgår oversvømmelse, og du kan koble dit regnvand af kloaknettet. Det er der samtidig flere kommuner, der belønner kontant, fordi kloaknettet er så overbelastet. Nogle tilbagebetaler op mod 23.000 kr. i tilslutningsbidrag. Så den løsning skal man have i tankerne – ikke mindst, hvis man alligevel skal i gang med at bygge haven om eller lægge nye fliser,” siger Lars Ørtoft.

3 løsninger til genbrug af dit regnvand

Den enkle

Havevanding + bilvask

Havevanding: Sæt det i system med en beholder eller regnvandstønde, der opsamler regnvandet fra tagrenden, enten direkte i tønden eller via en opsamlingsslange– på den måde kan du i løbet af en varm sommer spare flere tusinde kroner. Regnvand indeholder desuden mindre kalk, hvilket både udendørs og indendørs planter sætter pris på. Du bør dog ikke bruge det til vanding af grøntsager og frugter, da regnvandet kan indeholde bakterier.

Bilvask: Du sparer mellem 150 og 300 liter vand pr. manuel bilvask, og grundet regnvandets lavere kalkindhold skal du heller ikke bruge så meget sæbe for at få bilen ren.

Den mere avancerede

Oversvømmelsessikring (evt. + havevanding + bilvask)

Med installering af en nedgravet regnvejrsfaskine/kassette på grunden mindsker du risikoen for oversvømmelse og åbner mulighed for at koble dig af kloaknettet med dit regnvand, og det giver i nogle kommuner en stor besparelse.

Anlægget kan kombineres med et haveanlæg til blandt andet vanding og bilvask.

Den mest avancerede

Toiletskyl + tøjvask

Hele 27 pct. af vores rene drikkevand bruges på toiletskyl, og 13 pct. går til tøjvask, så her er der virkelig penge at spare – op til 4.000 kr. årligt per familie.

Et anlæg, der genbruger regnvand til toiletskyl og tøjvask, er dog mest egnet til nybyggeri, da det kræver ret omfattende ændringer af blandt andet rør i et eksisterende byggeri. Et regnvandsanlæg til en husstand med fire personer koster typisk 40-60.000 kr., men så har det også en levetid på 30-40 år med minimale vedligeholdelsesafgifter hvert 10. år.

Regnvand kan have en farvetone, men omvendt har det den fordel, at du med det lave kalkindhold slipper for toiletkummer, der kalker til, ligesom du skåner vaskemaskinen. Du skal også bruge mindre sæbe til tøjvasken.

Kilder: Miljøstyrelsen, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma.

Læs også: Ideer til behandling af regnvand

Få danske husejere genbruger regnvand

Kun få danskere skyller ud i toilettet med regnvand eller vasker tøj i det. I en rapport fra Rambøll, udarbejdet for Naturstyrelsen i 2014, havde landets kommuner samlet set kun kendskab til 385 anlæg til udnyttelse af regnvandet.

Til sammenligning er tyskerne vilde med at genanvende regnvandet i boligen. De har 1,8 millioner af den slags anlæg – og selvom der er omkring 80 millioner tyskere mod godt fem en halv millioner danskere, er det stadig en markant forskel.

Det koster dit vand

En kubikmeter koldt vand: ca. 63 kr.

En kubikmeter varmt vand: 90-110 kr.

Den årlige gennemsnitlige vandregning: ca. 2.500 kr. per dansker.

Kilde: Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, Vand i tal 2015.

Læs også: Skab stemning i haven med vandfontæner