Sådan søger du om tilskud til solcelleanlæg – trin for trin

Sidste chance for tilskud til solcelleanlæg – puljen åbnes den 1/9 kl. 10.00

Det er nu muligt, igen at søge om forhøjet pristillæg til private solcelleanlæg. Det typiske tilskud vil være på omkring 30.000 kr. og udbetales over 10 år, som en garanteret fast el-salgspris per KWt på 0,88 kr. for et almindeligt 6 KW anlæg.

Hvem kan søge om tilskud til solcelleanlæg?

Der kan søges om forhøjet pristillæg såfremt dit anlæg er et af følgende 4 typer:

Type 1 – Lejeboliger – almene og private udlejningsejendomme med flere boligenheder.

Type 2 – Private personer

Type 3 – 15 solcellelav, altså solcelleanlæg ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive el-net

Type 4 – fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v., der nettoafregner det fælles forbrug

Puljen åbnes den 1. September kl. 10.00 og slutter den 31. Oktober 2016.

Læs også: Sådan ser fremtiden ud for solceller i Danmark

Ønsker du at søge, skal du gøre følgende:

Indhent tilbud på solcelleanlæg

Lav en skriftlig betinget købsaftale med leverandøren (en aftale der forudsætter at du får tilskuddet)

Ansøg om tilskud på energinet.dk og vedlæg betinget købsaftale

Afvent svar fra energinet.

Får du positivt svar fra energinet, skal du etablere anlægget indenfor 2 år

Når dit anlæg er tilsluttet skal du indsende din ansøgning om afgørelse for forhøjet pristillæg og nettoafregning – sørg igen for at al nødvendig dokumentation er vedlagt

Du søger altså først om tilsagn og dernæst om afgørelse på baggrund af tilsagnet. Du har 2 år efter tilsagn, til at tilslutte dit anlæg og søge om afgørelse, ellers bortfalder tilsagnet.

Kilde: Energinet.dk

Læs også: Vil du holde på varmen, er simple tricks ikke altid nok