Pas på asbest, når dit tag skal skiftes

Mange boligejere står overfor at skulle udskifte det gamle eternittag. Men de er ofte fyldt med det kræftfremkaldende stof asbest, og derfor skal man være særlig opmærksom, når det gamle tag skal skiftes.

Har du planer om at skifte det gamle eternittag ud med et nyt? Hvis ja, så skal du være ekstra forsigtigt med dit byggeaffald. Ellers risikerer du at forurene både indeklimaet og miljøet med det kræftfremkaldende stof asbest. Eternittage, som indeholder asbest, er produceret fra 30’erne og frem til midt 80’erne.

Ikke farligt at bo under et tag med asbest

– Det er ikke som sådan farligt at bo i en bolig med et eternittag, der indeholder asbest. Det bliver først farligt, hvis tagpladerne knækker eller bliver beskadiget, når de tages ned. Derfor er det vigtigt, at man benytter en håndværker, som ved, hvordan man skal håndtere tagpladerne korrekt, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen.

Læs også: Radon er stadig et problem i danske boliger

Asbest er sundhedsskadeligt ved indånding og kan øge risikoen for at udvikle lungekræft og lungehindekræft. Asbest er et ikke-brandbart materiale, og det har derfor været populært at bruge i byggematerialer til isolering og brandsikring af boliger, før det blev gjort forbudt i slutningen af 80’erne.

– Hvis det asbestholdige eternittag bliver udskiftet uden hensyn til de sundhedsskadelige asbestfibre, risikerer man, at asbesten spreder sig til resten af boligen og forurener indeklimaet. På den måde risikerer du at sprede problemet til dine naboer, til køkkenhaven og tilfældigt forbipasserende. Men det er også et stort miljømæssigt problem, hvis det byggeaffald, som indeholder asbest, ikke bliver håndteret rigtigt på genbrugspladsen og kommer i den forkerte container, siger Mette Møller Nielsen

Dansk Byggeri har sammen med 3F skrevet en vejledning, hvor regler og arbejdsmetoder er beskrevet på en let tilgængelig måde. Her kan du som forbruger se, hvad du skal gøre, hvis du finder asbest i din bolig.

Se vejledningen “sådan gør du når du støder på asbest”.

Kilde: Dansk Byggeri

Læs også: 3 trin til dit nye tag