Stråtage er mere brandsikre end antaget

Byggestyrelsen har ændret risikovurdering af brandsikrede stråtage, så nu må der bygges dobbelt så tæt med strå på taget.

Tækkebranchen kan nu dokumentere, at der ikke er forøget brandrisiko ved moderne stråtage. Med brandsikring udvikler en brand sig meget langsomt og samtidig brænder disse tækkede tage ikke oftere end andre typer tag.

Nye brandtests har ført til, at Trafik- og Byggestyrelsen nu tillader, at der bygges dobbelt så tæt som hidtil, fordi myndighederne er blevet overbevist om, at brandrisikoen ved brandsikrede stråtage er væsentligt mindre end hidtil antaget. Nu skal der kun være 5 meter til skel imod hidtil 10 meter.

”Det er en landvinding for tækkemændene, og vi ser frem til, at dette bæredygtige og klimavenlige tag nu vil vinde større indpas i nybyggeri af både helårs- og sommerhuse”, siger formanden for Straatagets Kontor, Finn Guld.

Læs også: Undertag

På vegne af hele tækkebranchen er det tækkemand Finn Guld, der – i samarbejde med Dansk Byggeri – har udført de brandtests, der har ført til, at bygningsreglementets krav til afstande mellem stråtækte bygninger er halveret. Efterfølgende har den mest anvendte type brandsikring bestået de samme tests.

”Det glæder mig, for det vil helt sikkert føre til flere stråtækte sommerhuse”, siger entreprenør Finn G. Andreasen, der har opført mere end 500 sommerhuse på den jyske vestkyst, hovedsagelig med stråtag, fordi husene så er lettere at sælge og leje ud.

Den mest benyttede måde at brandsikre et moderne stråtag er ved at lægge en glasfiberdug mellem strå og tagkonstruktion. Denne type brandsikring, Sepatec, er netop blevet godkendt på lige fod med at tække direkte på plader, som er den anden godkendte metode til brandsikring.

Tækkebranchen håber, at det nu vil lykkes at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter ved at øge anvendelsen af stråtag på nybyggeri.

”Det er lykkedes at fordoble i Holland, så selvfølgelig lykkes det også herhjemme”, siger direktør i Straatagets Kontor, Jørgen Kaarup.

Læs også: Derfor skal du vælge et tag i tegl

Moderne stråtage i Holland

Tekst  Dansk Byggeri

Foto  Dansk Byggeri