Våd vinter øger risikoen for fugtskader gennem utæt tag

Mange af Danmarks omkring 450.000 parcelhuse fra 60’erne og 70’erne er særligt udsatte, fordi de har tage af materialer, som for længst har overskredet sidste holdbarhedsdato og trænger til udskiftning.

Den danske vinter er ofte våd og blæsende, og et utæt tag kan give alvorlige fugt- og vandskader med store udgifter til følge. Derfor er det en god ide at tjekke taget, inden vinteren for alvor sætter ind med sne og frost.

Mange tage er frostsprængte, hullede og fyldt med mos. Samtidig er tagkonstruktionerne fra 60’erne kendt for at være særligt åbent ved rygningen, hvilket giver problemer med fygesne og kraftig regn.

Tag med skorsten

En udskiftning af taget kræver, at man samtidig tjekker selve tagkonstruktionen. Det er derfor en god ide at kræve, at leverandøren sørger for en professionel ingeniørberegning for at se, hvad tagkonstruktionen kan holde til i form af ny tagbelægning.

Vælger man et tegltag, skal man i nogle tilfælde regne med at skulle forstærke tagkonstruktionen for at kunne bære den ekstra vægt af tegl. Hos flere leverandører af tegltagsten kan man med en professionel ingeniørberegning gratis se, om tagkonstruktionen kan forstærkes.

Normalt kræver det ikke tilladelse at udskifte taget, men nogle kommuner stiller i lokalplanen særlige krav til tagbelægningstype og tagets udformning. Derfor er det en god idé at kontakte kommunens Tekniske Forvaltning, inden man påbegynder projekt ’nyt tag’.

Læs også: Hvor længe holder dit tag?

Sådan tjekker du taget

Det kan godt betale sig at tjekke sit tag med jævne mellemrum, fordi taget er den bygningsdel, som skal holde mest regn, sne og slud ude af boligen. Det er en meget dyr fornøjelse at få udbedret skaderne i tagkonstruktionen, loft og vægge, hvis fugt først har skabt et angreb i form af råd eller svamp.

Utætheder kan opstå af mange ting. Som regel er der tale om fejl i forbindelse med oplægning, manglende vedligeholdelse eller almindelig nedbrydning på grund af vejret. Det kan dog også skyldes et decideret uheld med fyrværkeri, nedfaldende grene eller lignende.

Tjek taget udefra

Se om noget ligger løst, eller om der er huller i taget.
Rygningsstenene er oftest mest udsat, og det er vigtigt at se, om de ligger korrekt og er i god stand.
Vær også omhyggelig med de steder på taget, hvor taget ”brydes”, dvs. hvor fx en skorsten gennembryder tagfladen, overgangen mellem to tagflader eller ved tagfod. På sådanne steder findes der ofte inddækninger, normalt i form af bukkede metalplader, som binder taget sammen til en helhed. De er ofte lavet af zink, kobber eller bly, der normalt ikke har samme levetid som den øvrige tagbelægning. Inddækninger kræver ofte mere vedligehold end selve taget.

Læs også: Undertag

Tjek taget indefra

Kig efter fugtskjolder og vær opmærksom på, at fugtskjolderne ikke nødvendigvis er under utætheden, fordi fugten sagtens kan vandre.
Gå en tur på loftet en solskinsdag. Læg mærke til om solens stråler trænger igennem taget eller undertaget, hvilket indikerer tegn på utæthed.
Hvis der er problemer med taget, er det selvfølgelig vigtigt at få udbedret skaden så hurtig som muligt. Om forsikringen dækker afhænger naturligvis af årsagen og din forsikringspolice.

Læs også: Stråtage er mere brandsikre end antaget

Kilde:

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: [email protected]

Tekst  Kalk- og Teglværksforeningen

Foto  Kalk- og Teglværksforeningen