Mal grønt med miljøvenlig træbeskyttelse

Skal træværket have en tiltrængt omgang træbeskyttelse i løbet af sommeren? Men er du bekymret for at stå og sjaske kemi ned på planter og plæne? Så vælg miljøvenlig træbeskyttelse og mal løs med god samvittighed.

Miljøvenlig træbeskyttelse er langt bedre end sit rygte og matcher i dag fuldt ud de traditionelle produkters kvalitet og holdbarhed. Fidusen er at holde øje med Svanemærket, siger kemiekspert.

De grønne træbeskyttelser koster typisk lidt mere, men det er også den eneste undskyldning for at gå uden om dem på hylden i byggemarkedet – de dækker nemlig nøjagtig lige så godt og er lige så slidstærke som traditionel træbeskyttelse fra de velkendte mærker.

Det kan du takke udviklingen og forskningen for, ikke mindst projektet ’Udvikling af Fremtidens Træbeskyttelse’, der var støttet af Miljøstyrelsen og blev afviklet sammen med Dyrup for nogle år siden. Siden har flere producenter udviklet yderligere.

“Så mulighederne er der, men det er selvfølgelig et holdningsspørgsmål, om man vil betale mere for at tage ekstra hensyn til miljøet,” siger Gitte Tang Kristensen, der er faglig leder i Kemi- og Bioteknik på Teknologisk Institut og var projektleder på udviklingsprojektet.

Læs også: Disse frugter og grøntsager er fulde af pesticider

Udviklet fra bunden

“I projektet gik vi ikke ind og sagde: Hvad kan vi fjerne og erstatte af noget andet for at få et mere miljøvenligt produkt? Nej, vi startede helt fra bunden for at se på, hvordan vi kunne skabe en træbeskyttelse, der virker lige så effektivt som de kendte produkter, men hvor vi belaster miljøet så lidt som overhovedet muligt,” fortæller Gitte Tang Kristensen.

Et krav undervejs i processen var, at kvaliteten skulle være på højde med sammenlignelige produkter – og gerne højere. Resultatet af projektet blev GORI Nature, der er baseret på naturlige mineraler og andre råvarer fra naturen.

Siden er der kommet andre midler på markedet, hvor både kvalitet og miljøhensyn er i orden, for andre producenter har efterfølgende kunnet bruge resultaterne af forskningen, hvor man blandt andet fandt ud af, hvilke typer grønne råvarer der er mest effektive til produktionen af en miljørigtig træbeskyttelse.

“Det var jo et offentligt støttet projekt, og vi fortæller derfor også om arbejdet og udbyttet,” forklarer Gitte Tang Kristensen.

Grøn Maling

Kig efter Svanemærket

Når du vælger miljømærkede midler i dag, får du altså produkter, der sagtens kan konkurrere med det øvrige udvalg og opfylde dine krav til rækkeevne, holdbarhed, glans og vejrbestandighed. Du skal dog være opmærksom og ikke blot smide det første det bedste produkt, der pudser sin egen grønne glorie, ned i indkøbskurven.

Der findes produkter på markedet, der markedsføres som miljøvenlige, men som ikke har Svanemærket. De kan være af høj kvalitet, men der er desværre eksempler på produkter, hvor der nok tages ekstra miljøhensyn, men hvor kvaliteten ikke er i orden,“ siger Gitte Tang Kristensen, der understreger, at Svanemærket netop er garant for såvel miljøhensyn som dokumenteret kvalitet.

“Jeg vil derfor være på vagt, hvis jeg møder et produkt, der kaldes miljøvenligt uden at have miljømærket. I disse tilfælde vil jeg lige tale med farvehandleren om det eller se på forskellige tests i forbrugermagasiner,” siger den faglige leder fra Teknologisk Institut.

Men hvad med alle andre typer træbeskyttelse? Skader du miljøet, hvis du vælger dem?

“Nej, alle anerkendte træbeskyttelsesmidler lever op til lovgivningens krav. Hvis man vælger et miljøcertificeret produkt, får man så at sige et lag mere, og der er i dag mange, der gerne vil betale for at tage ekstra hensyn til miljøet. Og det gør man, hvis man vælger disse særlige miljømærkede produkter,” siger Gitte Tang Kristensen.

Svanemærket og EU-blomsten

For at blive miljømærket skal et produkt leve op til en række miljøkrav. Desuden skal fremstilling af produktet ske på en måde, så belastning af natur og miljø er minimal.

Hvis du vælger et miljømærket produkt, tager du også hensyn til arbejdsmiljø, din egen sundhed under brug af materialet samt emballagens vægt og dermed miljøbelastning under transport. Endelig skal man også opfylde krav til kvaliteten for at få miljømærket.

SVANEMÆRKET er det officielle nordiske miljømærke, stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989. Herudover findes der endnu et miljømærke på det danske marked, nemlig EU-BLOMSTEN, der er det officielle europæiske miljømærke, etableret i 1992 af EU-Kommissionen.

Læs også: Sådan passer du dit trægulv

Maling eller træbeskyttelse?

Vær opmærksom på, at du ikke kommer til at købe maling i stedet for træbeskyttelse.

Der findes nemlig produkter på markedet, der kalder sig træbeskyttelse, men i realiteten er en overflademaling, der kræver behandling med grunder som beskyttelse mod råd og svamp. Nogle midler er grunder og overflademaling i ét og samme produkt, så du kan beskytte mod råd og svamp i samme behandling.

Læs etiketten grundigt, og spørg farvehandleren, hvis du er i tvivl.

Træbeskyttelse af stakit

Miljøstyrelsens gode råd om træbeskyttelse

Selvom du anvender miljømærkede træbeskyttelsesmidler, bør du alligevel følge Miljøstyrelsens råd og vejledning – også når det gælder fjernelse af rester.

1. Læs etiketten grundigt

Læs etiketten grundigt, før du går i gang – både for at se, om midlet er godkendt til det formål, du skal bruge det til, men også for at se, hvilken sundheds- eller miljøfare, der kan være forbundet med at bruge det. Derudover kan der være krav til, at jorden skal afdækkes nedenfor, hvor midlet påføres, eller at midlet ikke må anvendes i umiddelbar nærhed af vandmiljøet.

2. Er midlet til indendørs eller udendørs brug?

Midler, der er beregnet til udendørs brug, må under ingen omstændigheder bruges indenfor. De kan afgive dampe, der kan give langvarige gener i form af allergi, hovedpine, utilpashed med videre. Midler, der kun er beregnet til indendørs brug, bør heller ikke bruges udendørs, da man risikerer, at de ikke kan modstå vind og vejr effektivt.

3. Er det godkendt til brug på træ, der graves ned i jorden?

Flere midler er kun godkendt til brug på den del af træet, der er over jorden. Du skal derfor ikke bruge et sådant middel på for eksempel en stolpe, der skal graves ned i jorden.

4. Husk den gode forbehandling.

Træet skal være rent og uden rester af olie, fedt, snavs eller støv. Giv træbeskyttelse i tørvejr og ved minimums 10 graders varme. Træet skal være tørt.

5. Hvad med resterne?

Rester af træbeskyttelsesmidler skal normalt afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald eller til farvehandleren. Det gælder både vandige og oliebaserede træbeskyttelsesmidler.

Rester af træ, der er behandlet med et træbeskyttelsesmiddel, må ALDRIG brændes i brændeovnen. Det kan udvikle dioxin, der er meget skadeligt og kun vanskeligt nedbrydes i naturen. Se Miljøstyrelsens grønne tips om fyring i brændeovne.

Kilde: Miljøingeniør Anne Munch Christensen, Miljøstyrelsen

Læs også: Diffusionsåben maling til fugtige vægge

Tekst  Kurt Balle Jensen

Foto  Getty Images