Dette er en sponsoreret artikel fra Viessmann

Det bedste i energi og opvarmning

Det bedste fra alle energiverdener

En hybridløsning til opvarmning kombinerer olie- eller gasfyr med en varmepumpe. Det giver store besparelser på varmeregningen og bedre komfort i boligen. Familien Therkelsen fra Ølstykke har kombineret deres hybridanlæg med solceller og opnår på den måde en endnu grønnere løsning med endnu bedre økonomi.

Familien Therkelsen fra Ølstykke er på en sparemission under grønne faner.

Parret, der bor i et 116 kvadratmeter stort parcelhus fra 1969, har en ambition om at barbere udgifterne til el og gas ned til kun 2.000 kroner om året. Det kræver grønne løsninger.

Et af parrets greb til grøn energibesparelse er etableringen af et hybridanlæg, som er markedets nyeste bud på klimavenlig energi til boligen. Teknologien kombinerer et traditionelt olie-, gas- eller pillefyr med en varmepumpe og udnytter dermed på en gang fordelene ved de forskellige energityper.

HMN_Oelstykke_162_ Hi Res

Supplement til solen

Ud over hybridanlægget har Anders og Gitte Therkelsen planer om at efterisolere boligen, og de er i det hele taget meget bevidste om, hvordan de bruger energi.

I den forbindelse har de investeret i et 6 kilowatt solcelleanlæg, der suger solens stråler fra taget af parcelhuset. Anlægget producerer imidlertid mere el, end der er behov for i husholdningen, og parret ville derfor supplere med en varmepumpe for at udnytte den afgiftsfri el.

I bryggerset hang imidlertid et ældre gasfyr fra 1985, og efter besøg fra varmepumpeproducenten Viessmann faldt valget i stedet på en hybridløsning, der kombinerer gasfyr og varmepumpe.

På grund af det eksisterende gasfyrs alder var der udsigt til, at det snart ville få behov for dyre reparationer.

– Derfor gav det god mening at vælge en samlet løsning, i stedet for kun at installere en varmepumpe, siger Anders Therkelsen.

Etableringen af en hybridløsning kræver ikke altid udskiftning af den eksisterende varmeløsning. For boligejere, der har et nyere gas-, olie- eller pillefyr, kan det i stedet være en løsning at koble den eksisterende kedel til en varmepumpe, og dermed skabe et hybridanlæg.

HMN_Oelstykke_189_ Hi Res

En effektiv kombi

Hvis boligens varmebehov alene skal dækkes af en jordvarmepumpe, vil der typisk være behov for at grave slanger ned i haven eller lave en boring, som kan hente energien dybt nede i jorden.

Luft/vand-varmepumpen i hybridanlægget henter derimod energien i luften ved hjælp af en udendørs del. Den skaber energi fra luften udvendig og opvarmer boligen ved hjælp af en kompressor. Varmepumpen leverer effektiv og billig energi, indtil udetemperaturen når omkring frysepunktet. Ved koldere temperaturer sørger hybridanlægget for, at gas- eller oliefyret træder til, og giver dermed en stabil opvarmningskilde.

Varmepumpen kan dække 70-80 procent, og i visse tilfælde helt op til 85 procent af boligens varmebehov. Det giver store besparelser på gas og olie og yder dermed et betydeligt tilskud af grøn energi til boligen.

Hos Anders og Gitte Therkelsen lå forbruget af gas tidligere på omkring 770 kubikmeter om året. Efter etableringen af hybridanlægget er forbruget faldet til omkring 280 kubikmeter årligt. Samtidig slipper Anders Therkelsen for i samme grad at hugge og slæbe brænde til brændeovnen. Før i tiden brugte han og hustruen godt syv kubikmeter pr. sæson, men i år bliver det blot til godt to kubikmeter.

Læs også: Nu bliver el-opvarmning af huset billigere

Sikret til fremtiden

Hybridløsningen har kostet Anders og Gitte Therkelsen 83.000 kroner. Til sammenligning står et nyt gasfyr i omkring 40.000 kroner.

Ud over ønsket om at spare på udgifterne til opvarmning er investeringen i hybridanlægget led i en fremtidssikring af boligen. Begge har trukket sig fra arbejdsmarkedet, og med den moderne varmeløsning håber parret at give et kommende salg af boligen et skub i ryggen.

– Vi ser det som en langsigtet investering, som på sigt også vil gøre det nemmere at sælge huset, siger Anders Therkelsen.

Ud over en billigere varmeregning her og nu vil etableringen af et hybridanlæg nemlig typisk bedre husets energimærke med et til to spring, og det er attraktivt for boligkøbere.

Samtidig sikrer hybridløsningen mod fremtidens forventede stigning i energipriser. Hvis man opvarmer med ren gas eller olie, får man også 100 procent af merudgiften, hver gang energiprisen stiger. Med et hybridanlæg får boligejeren mulighed for at vælge den billigste energi, uanset om det er gas eller el.

Bedre komfort

Ud over at forbedre boligens energimærke og skære en betydelig luns af varmeregningen har Gitte og Anders Therkelsens hybridanlæg givet bedre komfort.

– Vi har fået en meget bedre styring af temperaturen. Vi har gulvvarme i badeværelset, og med det gamle gasfyr blev der koldt i badeværelset, når vi tændte op i brændeovnen, så vi måtte have en elektrisk varmeblæser kørende, siger Gitte Therkelsen.

Det kræver ingen udvidet teknisk eksamen at betjene hybridanlægget, for anlæggets indbyggede intelligente styring gør, at det nærmest tænker selv. Hybridanlægget er almindeligvis indstillet til, at det først og fremmest er varmepumpen, der leverer. Først når de udendørs temperaturer ikke længere tillader det, tager gas- eller oliefyret over. Og på den måde sikres den bedste økonomi.

Inden Anders og Gitte Therkelsen gik i gang med at energirenovere deres bolig, lød den årlige udgift til el og gas på omkring 10.000 kroner om året. Målet er at skære 80 procent fra og nå ned på blot 2.000 kroner, og parret er rigtig godt på vej.

– Vi har for nylig købt et 50 tommer plasma tv, og det har godt nok snydt mig, hvor megen el sådan et faktisk bruger. Til trods for det, ser det ud til, at vore udgifter til el og gas kommer ned på 2.500 kroner i år. Og vi mangler stadig at skifte et par vinduer og efterisolere loftet, så det ser ud til, at målet er realistisk, siger Anders Therkelsen.

Solcellerne på taget producerer årligt omkring 5.500 kilowatttimer el, og det går lige op med husstandens forbrug inklusiv den energi, det kræver, at drive hybridanlægget.

HMN_Oelstykke_140_ Hi Res

God ide eller dumt at lade være?

Hybridanlægget begrænser forbruget af olie og gas markant og flytter en del af forbruget til el, der bruges til at drive varmepumpen.

El er imidlertid billigere end gas og særligt olie, og derfor er der totaløkonomisk tale om en god og samtidig grøn forretning.

– For boligejere med gasanlæg kan det være en god idé at skifte til et hybridanlæg. Men for dem, som fortsat opvarmer med oliefyr, er der en endnu større økonomisk fordel, da olien er væsentligt dyrere end gas, siger Steffen Hansen fra Viessmann.

Han var for nylig på eftersyn hos en boligejer, der for et år siden skiftede oliefyret ud med et hybridanlæg. Oliefyret havde en fornuftig virkningsgrad på 85 procent, og anvendte 1.800 liter olie á 11 kroner om året. Efter skiftet til hybridanlægget er olieforbruget faldet til bare 360 liter. Varmepumpen har til gengæld brugt for 8.255 kroner strøm, så den samlede besparelse på varmeregningen er 7.500 kroner.

Styr den selv

I et hybridanlæg sørger den intelligente styring typisk for, at det først og fremmest er varmepumpen, der leverer. Først når de udendørs temperaturer ikke længere tillader det, tager gas- eller oliefyret over, og på den måde sikres den bedste økonomi.

Men mennesker er forskellige, og det samme er deres behov for komfort og holdning til økonomi. Derfor er der også masser af muligheder for selv at bestemme, hvordan hybridanlægget skal styres.

Uanset om det er fuldstændig afgørende for boligejeren, at temperaturen altid er den samme eller man hellere vil lade huset varme langsomt op om morgenen og til gengæld spare på varmeregningen, kan den intelligente styring sikre det.

Hybridanlægget Vitocaldens 222-F kan også styre efter prisen på el og gas, så det altid er den billigste energikilde, der vælges. Fra displayet, der minder om en smartphone, taster man gas og elpris ind, og så finder hybriden selv ud af hvorfra den skal hente varmen i forhold til udetemperatur, komfort og energipriser.

Få et gratis eftersyn

Virksomheden Viessmann har specialiseret sig i varmepumpeløsninger til parcelhuse og ligger inde med nyttig viden til boligejere, der overvejer at modernisere deres varmeforsyning. Se mere på www.viessmann.dk og www.hybridløsning.dk, hvor der også er mulighed for at booke et gratis og uforpligtende energitjek til boligejere, der er nysgerrige efter at vide, hvor meget der er at spare på en hybridløsning.

Læs også: Fremtidens bolig skal bruge mindre energi

Tekst  Karin Wain

Foto  HMN, Jacob Helbig