Hybridanlæg til opvarmning er nyeste bud på klimavenlig energi til boligen.

Og der kan være tusinder af kroner at spare på varmeregningen ved at etablere anlægget, der udnytter energien intelligent og supplerer varmen fra gas- eller oliefyret med naturlig energi ved hjælp af en varmepumpe.

Varmepumpen bruger energien i luften uden for og omdanner den til varme. Det gør den på en effektiv og billig måde, indtil det fryser minus fire grader. Ved koldere temperaturer sørger hybridanlægget for, at gas- eller oliefyret træder til.

Varmepumpen kan dække 70-80 procent og i visse tilfælde helt op til 85 procent af varmebehovet og dermed yde et betydeligt tilskud af grøn energi til boligen.

Læs også: Hvad koster opvarmning af huset?

Anlæg med intelligens

I stedet for at anlægget som grundindstilling lader varmepumpen køre først, og derefter tillader gas- eller oliefyret at træde til, når pumpen ikke længere kører optimalt, giver det intelligente hybridanlæg mulighed for at boligejeren selv kan definere, hvordan han vil have, det skal gøres – og så klarer anlægget resten.

Anlægget kan for eksempel også styre efter prisen på el og gas, så det altid er den billigste løsning, der vælges. På displayet taster man gas og elpris ind, og så finder hybriden selv ud af, hvorfra den skal hente varmen i forhold til udetemperatur, komfort og energipriser.

Hybridanlægget kan både fås som en samlet enhed, hvor gas- eller oliekedel, varmepumpe og eventuelt varmtvandsbeholder er indbygget i samme skab eller som en løsning, der tilføjes et eksisterende olie-, gas- træ- eller pillefyr.

Læs også: Få økonomisk hjælp til dit varmeanlæg

Det er en rigtig god ide

Hos Energitjenesten, der tilbyder uvildig rådgivning til mindre energiforbrugere, er energirådgiver Janus Hendrichsen positivt stemt overfor teknologien. “Der er tidspunkter på året, hvor varmepumpen er klart billigst og andre, hvor gas- eller olie er at foretrække.

Det er en rigtig god idé at kombinere teknologierne”, siger han. På Energitjenesten.dk er der en lang række informationer til boligejere om energiforbrug i boligen, lige som det er muligt at hente gratis rådgivning.

El-varme med tilskud

El-opvarmede huse kan opnå reduktion i elafgiften på den del af årsforbruget, der ligger ud over 4.000 kilowatttimer.

For at et hus kan kategoriseres som “el-opvarmet”, skal minimum 50 procent af energien til opvarmning komme fra el. Det er tilfældet for rene varmepumpeinstallationer, men også for de fleste hybridanlæg.

Boligejere, der ønsker at opnå reduktionen, skal udfylde et skema til BBR-registret og aflevere det til underskrift hos kommunen og herefter til forsyningsselskabet.

Siden 1. januar 2014 er elafgiften for forbrug op til 4.000 kWh pr. år 83,30 øre/ekskl. moms pr. kWh. For det forbrug, der ligger udover de 4.000 kWh pr. år. er afgiften 41,20 øre/ekskl. moms pr. kWh.

Læs også: Energimærkning er generelt ikke effektiv nok

Tekst  Karin Wain

Foto  Viessmann