Er det gamle oliefyr ved at være udtjent, kan jordvarme være et godt alternativ – dog ikke for alle.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme er en grøn, alternativ energikilde. I de varme sommermåneder bliver det øverste jordlag tilført store mængder af energi fra solen – så store at der også om vinteren konstant er 8-10 grader en meter nede i jorden. Energien udnyttes ved, at en væske løber igennem et slangesystem, der er nedgravet i haven. Væsken opvarmes og sendes via en varmepumpe videre ind i husets varmtvandsbeholder.

Kan du bruge jordvarme?

Et jordvarmeanlæg kan ikke levere de samme høje temperaturer som et oliefyr. Derfor skal dit hus være godt isoleret, hvis du skal vælge den grønne løsning – ellers risikerer du at få en høj elregning. Dine radiatorer skal have store overflader for at kunne udnytte jordvarmen. Varmekilden passer derfor godt til huse med gulvvarme.

Læs også: Husets alder bestemmer din varmeregning

Er der plads i haven?

I Danmark lægges jordvarmeslangen oftest i snoninger med ca. en meters afstand i cirka en meters dybde i haven. Typisk skal der anvendes 150-200 meter jordslange for hver 100 kvadratmeter boligareal, der skal opvarmes.

Hvad koster det?

Det koster 120.000-150.000 kroner at få installeret jordvarmeanlæg. Investeringen vil typisk være tjent hjem i løbet af 7-15 år. Anlæggets levetid er mindst tyve år, og det kræver meget lidt vedligeholdelse. Din el-regning stiger, men når man kigger på det samlede varmeforbrug, så bliver udgiften cirka halveret, afhængig af hvad du skifter fra. Der findes en række tilskudsordninger, når du skifter til miljøvenlig varme. Du kan også udnytte håndværkerfradraget i forbindelse med installationen.

Læs også: Spar penge på dit varmeforbrug

Sådan kommer du i gang

• Indhent tilbud fra mindst tre og højst fem firmaer og bed dem om at give bud på følgende:

• Plan for nedgravning af jordslanger.

• Beskrivelse af varmepumpen og dens placering.

• Plan for rør- og elarbejde.

• Oversigt over følgearbejder som for eksempel ekstra isolering af huset, ombygning eller andet, der er nødvendigt i forbindelse med installationen.

• Installation, opstart og indregulering.

• Vurdering af det fremtidige forventede kWh-forbrug.

Sørg for at få en skriftlig tilladelse fra kommunen før du går i gang. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune, så du kan eventuelt bede din installatør om at hjælpe dig med papirerne. Når anlægget er færdigt, skal det meldes til kommunen, og du får en ny BBR-meddelelse. Husk også at fortælle dit elselskab at du har fået jordvarme – så kan du nemlig få en billigere kWh-pris.

Kan dit hus holde varmen med jordvarme?

Drej oliefyrets termostat ned på 55 grader en kold vinterdag og se om fyret stadig kan varme huset op. Hvis ikke det kan det, skal du ikke have jordvarme.

Kilde: Energitjenesten

Læs også: Styr dit varmeanlæg fra mobilen

Tekst  Peter Tegllund Jensen

Foto  Gitte Højbjerg