Dine vinduer skal passe til husets stil

Vinduer er langt fra bare vinduer – de skal passe til dit hus. De rette vinduestyper kan løfte husets samlede udtryk, mens det forkerte valg derimod kan ødelægge det.

Er dine vinduer i så dårlig forfatning, at en renovering ikke kan betale sig? Så tænker du muligvis, at der nu er dømt vinduesshopping på alle hylder. Måske har du altid drømt om store panoramavinduer ud til haven – eller omvendt om småsprossede bondehusvinduer, der kunne tilføre huset lidt hygge?
Sagen er dog, at du skal være varsom med at forsøge at ændre husets samlede udtryk med vinduerne alene.
Det ser nemlig typisk helt forkert ud, når man sætter sprossede vinduer på et parcelhus fra 1960’erne eller helrudede vinduer i et hus fra 1800-tallet.

Læs også: Tips til at pudse vinduer

 

En tommelfingerregel er, at de vinduer, som har siddet på huset fra start, er de bedste rent arkitektonisk og proportionsmæssigt. Så hvis husets vinduer ikke tidligere har været udskiftet, er det sikre valg at bestille nogle i samme proportioner som dem, du har nu.
Hvis der derimod er blevet skiftet vinduer, siden huset blev opført, kan du få de originale tegninger hos den tekniske forvaltning i din kommune, så du kan se, hvordan de gamle vinduers proportioner var.

Få hjælp, hvis du er i tvivl

Det er dog ikke altid muligt at få lavet vinduer magen til de eksisterende eller oprindelige. Sprossede vinduer kan i moderne udgave blive lidt ’tunge’ eller uelegante at se på, da sprosserne hurtigt bliver væsentlig større i moderne vinduer pga. glastykkelsen i termoruderne.
Når du skifter vinduer – ja selv, når du blot renoverer vinduer – er det desuden vigtigt at tænke grundigt over farven. Mange har en tilbøjelighed til at vælge hvide vinduesrammer til et hvidt hus. Det kan give et lidt anonymt udseende, hvor vinduerne kommer til at virke meget små. Derimod, hvis du vælger en sort vinduesramme til fx en funkisvillla, vil rammen gå mere i et med selve vinduet, der derfor vil synes større.
Udskiftning af vinduerne er en stor investering, der forhåbentlig skal vare mange år fremover, så ud over at være opmærksom på den valgte vinduestypes udformning i forhold til husets byggestil skal du også kigge på isoleringsevne og vedligeholdelsesvenlighed.
Alt i alt kan der være gode grunde til at konsultere en arkitekt, der kan hjælpe dig med såvel de æstetiske som de praktiske overvejelser. For måske kan netop han eller hun finde frem til den helt rigtige måde at indfri dit ønske om frit udsyn til haven eller hyggevinduer i facaden? 

Typer af vinduer

  • Dannebrogsvinduet, som også kaldes et korsbåndsvindue eller et flagvindue, er en typisk dansk vinduestype, som passer godt til en ældre bolig med et romantisk udtryk.

Dannebrogsvinduer

  • Palævinduet er som de tidlige dannebrogsvinduer også småsprossede. Men et palævindue er ikke nødvendigvis formet som et dannebrogsvindue, det kan fx også være opdelt i tre fag og uden den markante tværpost. Da palævinduer ofte er meget store egner de sig, som navnet antyder, bedst til store huse.

Palævinduet

  • Vinduer i fag kan både være i ét, to, tre og fire fag og er næsten altid sidehængt. Man vil typisk bruge denne type vinduer på enkle funkisvillaer og funkis bungalows, hvor de ikke placeres symmetrisk, men efter solen eller udsigten – dog stadig med henblik på at skabe en rolig facade.

Vinduer i fag

  • Frederiksbergvinduet er et tre-fags dannebrogsvindue, men med kun én rude i det midterste fag. Det er en stor vinduestype, der egner sig bedst til villaer med en høj facade, fx patriciervillaer og murermestervillaer, i kombination med lidt mindre vinduer.

Frederiksbergvinduet

  • Bondehusvinduet ses med alt fra et til fire fag. Denne type er som palævinduerne småsprossede, men de er mindre, da de – som navnet antyder – typisk bruges til bondehuse og klassiske sommerhuse.

Bondehusvinduet

  • Moderne vinduer er oftest rektangulære. Nogle har fast karm, mens andre er oplukkelige. Moderne vinduer er kendetegnet ved enkelthed og meget få detaljer. Disse vinduer er store, ofte gulv til loft, og har få eller ingen inddelinger.

Moderne vinduer

Træ eller aluminium?

Trævinduer

Vinduer, hvor ramme og karm er i træ.

+ leder ikke varme og kulde og isolerer derfor godt

+ kan males

+ patinerer pænt/jævnt

– skal vedligeholdes mere end aluvinduer

– kan få svamp- og rådskader – dog yderst sjældent, hvis det er ædeltræ

Træ/aluvinduer

Vinduer, hvor ramme og karm er i træ med en udvendig side af aluminium.

+ kræver ikke så meget vedligeholdelse

+ er ikke lige så udsat for råd og svampeskader som rene trævinduer (der ikke er i ædeltræ)

+ god isoleringsevne i karm og ramme

+ kan produceres, så de ser meget slanke ud udefra.

– hvis de får en skade i aluminiummet, er det svært at reparere, og alu-skinnen skal udskiftes

– patinerer ikke så pænt, ser blot snavsede og ufriske ud.

Aluvinduer

Vinduer, hvor ramme og karm er i auminium.

+ ikke så meget vedligeholdelse

+ angribes ikke af råd og svamp

+ kan produceres, så ramme og karm bliver meget slanke

– hvis de får en skade, er det svært at reparere, og alu-skinnen skal udskiftes

– patinerer ikke så pænt, ser blot snavsede og ufriske ud.

Ventilationsvinduer

Med et ventilationsvindue får du automatisk luftet ud hele tiden.

+ automatisk, lydløs udluftning, som ikke bruger energi

+ godt for indeklimaet

+ kan forvarme og -køle luften

– koster typisk 3-5.000 kr. mere end et normalt vindue

– ventilationen er afhængig af vind og vejr

Læs også: Store vinduer

Tekst  Emilie Helmer Wentzel

Foto  Arkiv/Bolius, Jesper Ray, Claus Torp, Colourbox, Jesper Elgård, Torben Klint