4 ud af 10 danskere synes at rengøring er en belastning

Rengøring af boligen fører både til belastning af hverdagen samt konflikter i husstanden, viser en undersøgelse.

Problematikken rammer især kvinder og børnefamilier, der føler, at rengøringen giver dårlig samvittighed og mindre tid til andre aktiviteter.

Sprøgsmål: Er rengøring en belastning for dig/din husstand?

Rengøring

Billede 1: Undersøgelse viser at mange danskere ser rengøring som en belastning for husstanden, der skaber frustrationer og irritation i en travl hverdag. Foto: Tommy Verting

FAKTA OM UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Bolius Boligejernes Videncenter. Der er i alt gennemført 1.006 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 3. januar til 10. januar 2017.

Læs også: Hyggelige opgaver i haven i januar

 

Danskernes fokus på og lyst til rengøring er mindre i 2017 end for 30-40 år siden. Det mener sociolog og fremtidsforsker Birthe Lindahl.

Alligevel fylder rengøringspligten stadig en del i bevidstheden og kan dermed skabe frustrationer og irritation i en travl hverdag. I en undersøgelse fra januar 2017 foretaget af YouGov for Bolius svarer 39 % af de adspurgte, at de ser rengøring som en belastning for husstanden.

Især rammes danskerne af dårlig samvittighed, hvis ikke der bliver gjort rent. Udover dårlig samvittighed fører rengøring ifølge undersøgelsen også til, at familien bliver presset rent tidsmæssigt, og at der må gives afkald på andre ting.

– Danskerne gider i grove træk ikke rengøring og huslige pligter længere. Kompetencerne bliver ikke prioriteret i livet, der i stedet handler om videregående uddannelser, flotte karriere og kloge børn. Så det er både det mentale og de egentlige kompetencer, vi mangler, og derfor kan selv mindre opgaver virke uoverskuelige, siger sociolog og fremtidsforsker Birthe Lindahl.

Nedenfor kan du se besvarelserne for de enkelte grupper i undersøgelsen:

Er rengøring en belastning for dig/din husstand?

Kvinder:

Mænd:

 18-34-årige:

35-54-årige:

55+:

Børn i husstanden

LÆS OGSÅ: Denne type rengøring hader danskerne mest

Rengøring skaber konflikter i husstanden

For hver tredje dansker kan rengøring af boligen endda føre til konflikter, omend 26 af de 33 procent kun sjældent oplever konflikter eller uoverensstemmelser.

Kvinder og børnefamilier stresser over rengøringen

Det er især hos kvinder og unge familier med små børn, at belastningen og konflikterne opstår i forbindelse med rengøringen.

– Der har gennem historien været en klar tendens til, at kvinderne står for hus og hjem. Og selvom kvinderne nu er kommet ud på arbejdsmarkedet, er det stadig dem, der tager ansvaret for, at boligen er ren.

– At kvinderne stadig tager det største læs skyldes især påvirkningen fra samfundet og medierne, siger Karen Hvidtfeldt, kønsforsker ved Kulturstudier på SDU.

Generelt bruger kvinder længere tid på rengøring. Mens 31 % af mændene bruger mere end 2 timer om ugen på rengøring, gør 39 % af kvinderne. Omvendt klarer 20 % af mændene den ugentlige rengøring på under én time, i modsætning til kun 13 % af kvinderne.

Bolius’ undersøgelse viser også, at jo ældre man bliver, jo oftere gør man rent. Især badeværelset og aftørring af støv klares oftere af danskere på den høje side af 55 år. Samtidig falder belastningen i forbindelse med rengøring markant, jo ældre man er.

LÆS OGSÅ: Gør huset hovedrent – sådan