Må du tænde Sankt Hans bål i din egen have?

Lige netop Sankt Hans aften har du flere muligheder for at tænde bål i egen have under visse restriktioner

Midsommervisen og bål. Det er for mange en fast tradition Sankt Hans aften.

Men måske er du ikke lige frisk på en udflugt til den nærmeste park, strand eller mose, hvor der er arrangeret fællesbål til sankthansaften. Og det er faktisk lovligt at tænde bål i din egen have, viser en rundspørge, Bolius har lavet til landets kommuner. 72 ud af 98 kommuner har svaret på henvendelsen.

I alle kommunerne er det tilladt at tænde et bål i egen have sankthansaften, dog med forskellige restriktioner.

Læs også: lækker laks på bål

 

Det er dog vigtigt at overholde en række sikkerhedskrav, bl.a. i forhold til bålets placering:

Sådan placerer du et bål med en diameter over 120 cm

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra letantændelige marker
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v., og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale.

Afstandskravene er vejledende.

Kilde: Beredskabsstyrelsen

LÆS OGSÅ: Bål i haven – med sikkerheden i orden

Sankt Hans Bål

Det er hyggeligt med bål til sankthans – men hvad er reglerne, hvis du vil tænde et i egen have?

Stort eller lille bål

Afstandskravet betyder, at en del husejere reelt ikke kan tænde et større sankthansbål i egen have. Der er derimod mulighed for at tænde et bål på under 120 cm i diameter hjemme i parcelhushaven, forklarer beredskabsinspektør Bent Tindahl Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

– Det vigtigste er at tjekke, hvilke regler der er, hvor stort et bål, du kan lave, og hvilke afstandskrav, du skal overholde, siger Bent Tindahl Pedersen.

Er bålet mindre end 120 cm i diameter, er afstandskravet mindre, nemlig 10 meter fra huse og 15 meter fra stråtækte tag, nåletræsbevoksning og brandfarlige stoffer. Sådan et bål svarer typisk til den størrelse bål, man kan lave snobrød over.

Læs også: Havehygge med appelsinkage på bål

Tjek kommunens regler

Bolius har spurgt landets kommuner, hvilke regler de har for sankthansbål i haven. Nogle henviser til regler på kommunens hjemmeside, mens andre henviser til generelle retningslinjer hos redningsberedskaberne.

Må du brænde haveaffald?

Normalt er det kun tilladt at brænde haveaffald af mellem 1. december og 1. marts, men nogle kommuner tillader, at du lige netop på Sankt Hans aften må lægge haveaffaldet på bålet.

LÆS OGSÅ: Sådan kommer du af med haveaffaldet

Og så længe du tænker på brandsikkerheden og overholder afstandskravene, er det hyggeligt at tænde et bål i haven denne ene aften om året:

– Man kan ikke forestille sig en sankthansaften uden bål, så det er rart at vide, at man kan lave et hyggebål derhjemme. Så er alle også klar over, at lige den aften kan der være ekstra røg, og så har naboerne måske ikke lige vasketøjet hængende til tørre udenfor, siger Tine R. Sode, ekspert i brandsikring hos Bolius – Boligejernes Videncenter.

Læs også: Fakler med klude

Pas på vind og vejr         

Det er typisk vejret, der kan skabe problemer for båltændingen, forklarer Bent Tindahl Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

– Hvis der har været regnvejr, er der nogle, der bruger brandbar væske for at antænde et vådt bål, og det er ikke anbefalelsesværdigt, siger han.

Hvis vinden tager til i styrke for at give heksen lidt ekstra medvind til Bloksbjerg, bliver afstandskravene større, og det kan derfor være en idé at vælge det store bål på et fællesareal.

– Eller du kan bruge et bålfad, da det er nemmere at afgrænse bålet, lyder rådet fra Tine R. Sode.

Hvis vindhastigheder er over 5,5 m/s, bliver afstandskravene fordoblet. Er den 10,7 m/s eller derover, må der ikke tændes bål, og allerede tændte bål skal slukkes.

Læs også: lækker laks på bål

Tekst  Julie Trolle Boding, Bolius - Boligejernes Videncenter

Foto  Cornelia Pithart, Bigstockphoto