Kompostkværne, buskryddere, plæneklippere, varmepumper, musik, fest – støj respekterer ikke skel, og det kan stresse både kroppen og et ellers godt forhold til naboen.

Hele familien har netop sat sig til frokostbordet i haven og skal til at nyde det store søndagsudtræk af sild, lunt og ost, da naboen går i gang med hækklipperen, så I knap kan tale sammen.

Det er en klassisk situation, og både politiet og kommunerne får mange klager over støj, særligt i sommerhalvåret, hvor de fleste har åbne døre og vinduer eller helt har taget ophold i haven.

Der er visse regler på området, og i nogle tilfælde har politiet også mulighed for at gribe ind, men det mest effektive er at opbygge så godt et naboskab, at man kan tale sig til rette med hinanden. Det er der af mange årsager god grund til at gøre, for støj er en alvorlig belastning for helbredet, og flere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem støj, stress og tidlig død.

Læs også: Højsæson for nabostridigheder: Drop det lilla træværk og undgå hegnstvister

Du er ikke alene

Parcelhusejernes Landsforening får mange henvendelser om støj, og her er rådet enkelt: Vis hensyn.

Den mere udvidede udgave er, at naboerne imellem sig aftaler nogle retningslinjer for, hvornår du for eksempel må lade kompostkværnen køre, eller at du ikke må slå græsset om søndagen. Mange grundejere har også vedtaget retningslinjer, men de er ikke juridisk bindende. Man kan eksempelvis ikke udstede bøder eller tvinge folk til at flytte væk, hvis et medlem overtræder dem.

Så stort er problemet

Undersøgelser viser, at alene støj fra motoriserede have­redskaber opnår en andenplads på danske boligejeres liste over nabogener. Hertil kommer støj fra musik, fest, hanegal, hundeglam og meget andet.  Politi og kommuner flere steder i landet meldte om særlig mange klager i den varme sommer sidste år.

Læs også: Deleøkonomi med naboerne

Kommunen kan måske hjælpe

Nogle kommuner har udstukket regler for, hvor meget og hvornår du må larme med haveredskaber i din have. Så kan du ikke blive enig med naboen om at skrue ned for støjen, kan du henvende dig til kommunen og i visse tilfælde få hjælp den vej. Skyldes larmen høj musik, kan du henvende dig til politiet.

Overvej hvilke haveredskaber du har

Man kan dog også selv bidrage til et godt naboskab ved at holde sine haveredskaber i god stand og skifte gamle, støjende modeller ud med mere støjsvage. Varmepumper er blevet et konfliktpunkt mange steder, fordi de ofte støjer, og her kan du hjælpe ved at vælge de mindst larmende udgaver og placere dem, så generne bliver mindst mulige for naboen.

3 trin til en løsning

  1. Opbyg et godt naboskab. Så lærer I hinanden at kende og kan bedre tage hensyn. Det forebygger mange nabostridigheder, også om støj.
  2. Aftal fælles retningslinjer for, hvornår I må bruge for eksempel støjende haveredskaber. Det er også god stil at give besked i god tid, hvis I skal holde en fest.
  3. Skyldes larmen musik og fest, kan du ringe til politiet, der dog typisk kun griber ind i nattetimerne. Tjek, om din kommune har regler for støj fra haveredskaber, som kan hjælpe dig.

Læs også: Må man hæve terrænet på sin grund?

Tekst  Susanne Sayers

Foto  Pixabay