Lad os sammen passe på vores drikkevand

Drop sprøjtemidler i haven

Sprøjtemidler er skadelige, for de bliver spredt til jord, dyr og planter, og de kan sive ned i grundvandet.

I Danmark drikker vi vand direkte fra hanen. Det kan vi, fordi vi har noget af det bedste drikkevand i verdenen. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor skal vi værne om vores grundvand.

Du skal ikke følge de gamle husråd om salt og eddikesyre. Salt (natrium) får vigtige næringsstoffer til at udvaske, klorindholdet i saltet kan skade planterne. Eddikesyren dræber nyttig mikroliv i jorden og kan forårsage voldsomme ætsninger.

Fjern ukrudtet

Det er nemmest at fjerne ukrudtet efter regnvejr, når rødderne er løse. Du kan også bruge kogende vand direkte på planten, det svarer til at bruge en gasbrænder. Planten fordamper sig ihjel.

Rodukrudt, som for eksempel skvalderkål og kvikgræs, er flerårigt og har dybtgående rødder med udløbere til alle sider. Det skal have særbehandling.

Du kan:

  • grave det forsigtigt op, så rodstumper ikke deles, og planten dermed formeres
  • stresse det ihjel. Fjern alt overjordisk hver gang planten får to til fire nye blade. Pået tidspunkt har planten brugt al sin næring i rødderne og dør
  • fjerne blomster- og frøstande, så planterne ikke sår sig selv igen. Husk, at mælke- bøttefrø kan modne efter, at planten er gravet op, så de skal ikke i komposten
  • dække jorden med kraftig sort plast, så lyset ikke trænger ned og får planterne til at spire i overfladen. Ofte skal plastdækket ligge i mere end en sæson, så det skal kunne holde til sne og blæst.Du skal huske at rense jorden grundigt for roddele, og rester af rodukrudt skal ikke i kompost eller bede, hvor det kan gro videre.