Reducer dit energiforbrug når du bygger og få mere plads

Beregninger fra den danske producent af byggematerialer, Knauf, viser, at det både er muligt at overholde det nye Bygningsreglements øgede skrappe krav til energibesparelser og skabe rum for flere kvadratmeter.

Kravene til at reducere energiforbruget i bygninger, både ved nybyggeri og renoveringer, er strammet yderligere i det nye Bygningsreglement, som træder i kraft fra 30. juni i år.

Men bruger man lette byggematerialer, kan man faktisk opfylde kravene til yderligere isolering og samtidig skaffe sig op til 8 kvadratmeter ekstra plads i et typisk hus på 150 kvadratmeter. Det viser beregninger fra den danske producent af byggematerialer i gips, Knauf, hvis danske produktionsanlæg ligger i Hobro.

Læs også: Fattige og lavt uddannede sparer på varmen

”Det svarer for eksempel til et gæsteværelse eller giver mulighed for at gøre badeværelset mere indbydende med flere kvadratmeter. De ekstra kvadratmeter kan give nye ideer til rumudnyttelse og indretning”, siger udviklingschef Jørgen Sloth Nielsen fra Knauf.

energiforbrug

Mere plads i køkken og alrum? De nye krav til yderligere reduktion af energiforbrug i husene kan opfyldes med lette konstruktioner med gipsplader.

Gipsplader med særlige egenskaber

Ved at bruge gipsplader får man en tynd, let og effektiv konstruktion. Kombineret med Knaufs systemer til ydervægge får man en topisoleret bygning, men en lettere konstruktion. Desuden kan gipsplader være med til at forbedre indeklimaet på forskellig vis. De kan fx designes til at have luftrensende egenskaber, til at indgå i opvarmning og nedkøling af rum ved hjælp af temperaturregulerende komponenter, eller de kan indgå som en central del ved styringen af akustikken i et rum.

Læs også: 10 tips: Sådan sparer du effektivt på energien – og på pengene

”I forhold til andre materialer, der ofte anvendes ved byggerier med stort fokus på energibesparelser, fylder en let gipspladekonstruktion ganske enkelt mindre, og tyndere vægge giver flere kvadratmeter til husets beboere. For de fleste familier vil det være en stor gevinst at få mere plads, uden at man skal til at ændre på de ydre rammer”, siger Jørgen Sloth Nielsen.

FAKTA

Bygningsreglement 2015, som træder i kraft fra 30. juni i år, foreskriver nedskæringer på 25% i energiforbruget i nybyggeri. Ifølge undersøgelsen ”Bæredygtigt Byggeri”, foretaget af Energistyrelsen, står bygninger i dag for 40% af alt energiforbrug i Danmark, så der er potentiale for betydelige besparelser.

Knauf er nået frem til de op til 8 ekstra kvadratmeter i et byggeri på 150 kvadratmeter ved at beregne på varmetallene for nybyggeri. Pladsbesparelsen fremkommer, fordi en let konstruktion baseret på gips optager langt mindre af den samlede konstruktion for at opnå de ønskede isolerende egenskaber. Det eksakte antal kvadratmeter vil afhænge af isolering og bygningens geometri.

Læs mere på bygningreglementet.dk

energiforbrug

I et almindeligt parcelhus på 150 kvm. kan der hentes otte kvm. ekstra, hvis der tænkes i lette konstruktioner med gipsplader fra Knauf.

Om Knauf

Knauf A/S leverer totalløsninger til den danske byggebranche. Virksomhedens portefølje dækker over 75% af komponenterne til et byggeri, fra byggeplader, stålskeletter og facadekonstruktioner, til spartelprodukter og akustiklofter. Knauf A/S har gennem alle processer fokus på totaløkonomien og ønsker at skabe værdi for alle byggebranchens parter. Knauf A/S er en del af Knauf gruppen – en af verdens største producenter af byggematerialer med 220 produktionssteder og 26.500 medarbejdere i over 80 lande.

[relateret≠