Oversigt over antal udsendte automation e-mails i 2016

Nedenstående kategoriopdelte skema viser det antal brugere, der har opnået tilstrækkeligt med point til at modtage vores automation e-mails i den respektive kategori.

Oversigt over antal udsendte automation e-mails i 2016

* Nye kategorier der ikke har været med i første halvår.

“Sendt” svarer til det antal, der har optjent tilstrækkeligt med point til at modtage en automation e-mail i den pågældende kategori.